Wikipedia:دؤجئه وانويسؤن

Wikipedia جي


اي وانويس، سال ۲۰۲۳ ؤ ماى ٚ ۰۳ شي ايسه:[دچينواچين]

فنلاندي زوان

فنلاندي، فينلاندي یا سۊؤمي (فنلاندي مئن: suomen kieli) یته اۊرالي زوؤن فيني هال ٚ شي هيسه گه فنلاند ٚ خلک ٚ ويشتري، بأني فنلاند ٚ برجه-دؤبؤ فنلاندئن اۊن ٚ جي گب زنن.

فنلاندي زوان ٚ نخشه

فنلاندي فنلاند ٚ دۊته رسمي زوؤنؤن ٚ یته هيسه (اۊیته سؤئدي هيسه). سؤئد ٚ مئن‌أني فنلاندي، أقليت ٚ رسمي زوؤنه. فنلاندي جۊرشينأسي نظر ٚ جي دشکسن‌وري زوؤن (agglutinative) هيسه یأ تقريبا خألي پس‌دشکين (suffixal) ٚ جي کارأیره. ايسمؤن، صفتؤن، ضميرؤن، أرقام أ فئلؤن خۊشؤن ٚ نخش ٚ دئن ٚ جي جۊمله مئن، صرف بۊنن أ دگردسه‌شا هيسن. جۊمله‌أن مأمۊلاً (فاعل_فئل_مفعۊل) ٚ دچينش ٚ أرأ چاؤدن بۊنن، ألبت وسيع ٚ ايستفاده صرفؤن ٚ جي اي ئمکؤن-ه دنه تا کليمه‌أن اي قالب ٚ جي مؤتفاوت أني دچئه تۊنسه‌بۊن. فنلاندي نويشتن ٚ ره لاتين ٚ خط ٚ جي کارأیتن بۊنه گه اي بنويس-وانويس سيستم سؤئدي خط ٚ جي واساتن بؤبه یأ تا حؤدۊد ٚ زياد فؤنتيک هيسه یأني شأنه پۊر واجه‌أن ٚ أصلي واگۊیه-أ خط ٚ جي فأمسن. فنلاندي اۊرۊپا ٚ چارته غیر ٚ هندۊ-ۊرۊپایي مللي زوؤنؤن ٚ یته هيسه. دئبأخي مجاري یأ استؤنيایي زوؤنؤنن گه اۊشؤن‌أني اۊرالي خانواده ٚ شئن. اۊيته ني باسکي زوؤن هيسه.

فنلاندي ایته جه اۊرۊپا ايجايي سازمان رسمي زوانان ايسه. فنلاندي زوان ٚ بۊنه هيندۊاۊرۊپايي زوانان ٚ جرگه جه نيه. فنلاندي، استؤنيايي زوان ٚ أمرأ همساده ایسه ؤ ایته خال، فین ؤ اؤگري زوانان ٚ جه ایسه. اما سۊئدي زوان ؤ باخی جرمني زوانان فنلاندي زوان ٚ سر پۊر تأثير بنأده ؤ أ زوانان ٚ جه پۊر واجه ؤ کلمه فنلادي مئن وارد بۊبؤسته. ...دۊمباله

گت ٚ ولگ ٚ مئن ٚ دؤجئه وانویسؤن[دچينواچين]

أمه هسا سال ٚ ۲۰۲۳ ؤ ماى ٚ ۰۳ مئن ايساييم.

۲۰۲۳
ما وانويس
۱ ايسپانيا ٚ دؤرين‌دؤبؤ جنگ
۲ -
۳ فنلاندي زوان
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۲۰۲۲
ما وانويس
۱ مأمدعلي أفراشته
۲ فنلاند
۳ بيلي آىليش
۴ چه گوارا
۵ سوئد
۶ عطارؤد
۷ أنيمه
۸ سنگˇ زمات
۹ هۊشنگ ايبتهاج
۱۰ زؤحل
۱۱ ألمۊت
۱۲ آریزونا
۲۰۲۱
ما وانويس
۱ گيلان ٚ تاريخ
۲ پيجشکي اسلام ٚ جهان ٚ مئن
۳ وشمگير
۴ خان_احمدخان
۵ منۊچهر زياري
۶ آل پاچينؤ
۷ أدل
۸ جنگلˇ رۊزنامه
۹ چأيي
۱۰ ناصر للحق أطرۊوش
۱۱ اتحاد اسلام (أنجۊمن)
۱۲ فهيمه اکبر
۲۰۲۰
ما وانويس
۱ آمریکا داخلی جنگ
۲ سمند
۳ کؤرؤنا ويرۊس
۴ کولی خوره
۵ عبدالله اۊجالان
۶ اودا كوگا
۷ مدرسهٔ عالي مديريت لاهيجان
۸ مارگؤ رابي
۹ هشتپر
۱۰ دۊرگ
۱۱ آمارد
۱۲ أفشین پرتؤ
۲۰۱۹
ما وانويس
۱ ماگو ده اوز
۲ اطلاعاتي سيستم
۳ ورگ
۴ حسن ضیاظریفی
۵ گئؤرگ کريستؤف ليشتئنبئرگ
۶ گیلˇمردی کوشتی
۷ نيؤيؤرک
۸ پامادور
۹ چرنؤبيلˇ کأرسنه
۱۰ لىلا خالئد
۱۱ کیانۋ ریوز
۱۲ تام هاردي
۲۰۱۸
ما وانويس
۱ مصطفی رحيمپۊر
۲ محمد معين
۳ کونوس
۴ شىون فؤمني
۵ پیکان
۶ ملوانˇ أنزلىˇ فۊتبالي باشگاه
۷ گیک
۸ اسنۊکر
۹ تاكدا كوگا
۱۰ گل آقا
۱۱ مکزیک
۱۲ ميرزا کۊچي خان


۲۰۱۷
ما وانويس
۱ -
۲ -
۳ گيلکي ميزقؤن
۴ تراپيست-۱
۵ کوردستانˇ کارگرؤنˇ حئزب
۶ فمنيسم
۷ خؤنه
۸ آندري تارکؤفسکي
۹ ايمىل
۱۰ چانچۊ
۱۱ فريدۊن پۊررضا
۱۲ پينک فلؤيد


۲۰۱۶
ما وانويس
۱ جهاني وب
۲ گيلکي
۳ داماشˇ گيلانˇ ورزشي باشگاه
۴ أبۊ نصر محمد فارابي
۵ حوسئن محجوبی
۶ عزيز ؤ نگار
۷ هونر
۸ فردریش هاؤک
۹ هانس کريستين أندرسؤن
۱۰ کامپيۊتري سؤني
۱۱ دىتابىس
۱۲ فئؤدؤر داستایفسکي


۲۰۱۵
ما وانويس
۱ غریب‌شا
۲ ترؤل
۳ محمود بهزاد
۴ داریوش سوم
۵ سامورایی
۶ رؤژاوا
۷ ىۊليسيس گرانت
۸ آمریکا ؤ مکزیکˇ جنگ
۹ کورقوقو
۱۰ فاىرفاکس
۱۱ اطلاعاتˇ تکنؤلؤژي
۱۲ کامپيۊتري لابدؤن


۲۰۱۴
ما وانيويس
۱ سؤرنا
۲ -
۳ -
۴ کارکیا
۵ مأمد امینی لاهیجی
۶ -
۷ یامازاکی جنگ
۸ رابينو
۹ یولیسیس گرانت
۱۰ -
۱۱ میرزا حوسئن خان کسمایی
۱۲ احمد عاشورپور
۲۰۱۳
ما وانويس
۳ سؤرنا
۴ کورقوقو
۵ شيكاگو ۱۹۳۰
۶ اؤدا نؤبوناگا
۷ یامازاکی جنگ
۸ رابینؤ
۹ ىۊليسيس گرانت
۱۰ بلأک سبأث
۱۱ غریب‌شا
۱۲ آبراهام لینکؤن