بيلي آىليش

Wikipedia جي
پرش به ناوبری پرش به جستجو

بيلي آىليش
ايته تاتايي بیلي آىلیش پاىرت بىرد اؤکانل ٚ جه

بيلي آىلیش آىهارت‌رادیو مراسم مئن، مارس ۲۰۱۹

أصلي نام بیلي آىلیش پاىرت بىرد اؤکانل
فعاليت ٚ زمينه مزقان
مليت آمريکايي
بزارۊج ۱۸ دسامبر ۲۰۰۱
بزاجيگا لؤس آنجلس، کاليفؤرنيا، آمريکا
زيوش ٚ جيگا هاليوۊد، کالیفرنيا، آمريکا
کار خانشگر، ترانه‌سرا
کار گۊدن ٚ سالان ۲۰۱۵-هسأ
پئر ؤ مار پاتريک اؤکانل، مگي بىرد
وبجيگا BillieEilish.com

بیلي آىليش پاىرت بىرد اؤکانل[۱] (اينگيليسي زوؤن: Billie Eilish Pirate Baird O'Connell؛ بزارۊج ۱۸ دسامبر ۲۰۰۱) آمریکایي خاٰنشگر و ترانه‌سرا ايسه.
آىليش سال ۲۰۱۶ مئن خۊ اول آهنگ کي اۊنˇ نام اۊقىانۊسي چۊمان بۊ بيرۊن فادا کي اۊنه جه پۊر استقبال بۊبۊسته. اۊنˇ أولي آلبۊم ۲۰۱۶ آگؤستˇ مئن مره خنده نوا کۊدن نامˇ أمرأ منتشر بۊبؤسته. بيلي أولي استۊديؤئی آلبۊم ني ۲۰۱۹ مارس ۲۹ مئن، منتشر بۊبؤسته کي اۊنˇ نام زماتي کي آمان خۊسيمي، کؤىه شيم؟ ايسه.[۲] بيلي آر-آى-اي-اي دۊرۊن هفت ته طلایي آهنگ و دۊ ته نقره‌اي آهنگ دٚره.[۳]

زيوشˇ أوائل[دچينواچين]

بيلي آىلیش هاىلند پارک، لؤس آنجلسˇ مئن پيلا بۊسته.[۴][۵][۶][۷] اۊني پئر ؤ مار مگي بىرد ؤ پاتریک اؤکانل ايسيد کي زمينه‌‌ئان بازیگري، نوازندگي ؤ فیلمنامه‌نيویسي دۊرۊن فعال ايسيد.[۸][۹][۱۰] بيلي آىليش تبار ایرلندي ؤ اسکاتلندي دٚره.[۱۱] بيلي زماتي کي کۊچي زاک بۊ خۊ خانه دۊرۊن تحصيل بۊگۊده ؤ مدرسه نۊشؤ. بيلي زماتي کي هشت سال دٚشتي تحت تأثير خۊ پيله برار کي خانشگر ؤ ترانه‌سرا بۊ قرار بيگيفته ؤ آهنگ نيويشتن ؤ شعر خواني شرۊع بۊگۊده.[۱۲]

هۊنري زيوش[دچينواچين]

۲۰۱۷–۲۰۱۵: مره خنده نوا کۊدن[دچينواچين]

بيلي آىليشˇ اجرا، ۲۰۱۷ سالˇ مئن

بيلي ۲۰۱۵ اۊکتؤبرˇ دۊرۊن اۊقىانۊسي چۊمان آهنگ کي اۊنˇ آهنگˇ متن توسط فينياس اؤکانل کي بيلي پيله برار ايسه بينويشته بۊبؤسته، بخانده ؤ ضبط بۊگۊده ؤ خۊ رقاصي معلم ره اۊسه گۊده تا أ آهنگˇ مزقان ويديؤ چاکۊني ره اۊنه جه کۊمک فگيره.[۱۲][۱۳]

اۊقىانۊسي چۊمان ۲۰۱۶ سالˇ مئن ساؤند کلاؤدˇ دۊرۊن مۊنتشرأ بؤسته کي بيلي أولي رسمي آهنگ ايسه. أ آهنگ أولي مزقان ويديؤ ۲۴ مارچ ؤ اۊن أصلي ويديؤ هم ۲۲ نؤومبر هۊ سال بيرۊن بامؤ. اۊقىانۊسي چۊمان دارک رۊم ؤ اينترسکؤپ ريکؤردزˇ لىبلˇ أمرأ مۊنتشرأ بؤسته ؤ مۊنتقدان ؤ مردۊم جه پۊر مثبتˇ نظر درىافت بۊگۊده. آىليش هۊ سال ۲۰۱۶ دۊرۊن آهنگ شيش فۊت بيجير هم بيرۊن فدأ کي اۊنˇ دۊوؤمي رسمي آهنگ ايسه. بيلي ژانويه ۲۰۱۷ مئن ايته آلبؤم بيرۊن فدأ کي اۊنˇ دۊرۊن چار ته آهنگ به عنوان اۊقىانۊسي چۊمانˇ ريميکس نهأ بۊ.[۱۴]

بعد أنکي اۊقىانۊسي چۊمانˇ آهنگ، پيله استقبال أمرأ مۊواجه بۊبؤسته، بيلي ۲۴ فوریه ۲۰۱۷ دۊرۊن ايتأ آهنگ کي اۊنˇ نام "Bellyache" ایسه مۊنتشرأ گۊده.[۱۵] فينياس أ آهنگˇ تهيه کننده بۊ ؤ اۊنˇ متن نيويشتن مئن هم بيلي کۊمک بۊگۊده. أ آهنگˇ مزقان ويديؤ هم ۲۲ مارچ ۲۰۱۷ بیرۊن بامؤ. ۳۰ مارچ دۊرۊن بيلي کسلˇ آهنگ به عنوان فلمˇ مزقان، "سيزده ته دليل أنه واستي" سرىال ره بيرۊن فدأ.[۱۶] ۳۰ ژوئن ۲۰۱۷، "بيدين"ˇ آهنگ[۱۷] ؤ ۱۱ ژوئیه ۲۰۱۷ دۊرۊن مقلد بيرۊن فدأ ؤ خۊ آلبؤم ني کي اۊنˇ نام مره خنده نوا کۊدن ايسه مۊنشر بۊگۊده.[۱۸] أ آلبؤم، بيلي أولي آلبؤم ايسه کي ۹ ته آهنگ دٚره ؤ اي سري جه بيلي تک آهنگان ؤ ريميکسان هم أ آلبؤمˇ ليستˇ مئن نهأييد.[۱۹]

۲۰۱۸-هسأ: زماتي کي آمان خۊسيمي، کؤىه شيم؟[دچينواچين]

آىليش فوريه ۲۰۱۸ مئن خۊ تۊر شرۊع بۊگۊده کي آوريل ۲۰۱۸ تۊمامه بؤسته.[۲۰] بيلي آىليش "Lovely" آهنگ چاکۊدن ره خالد رابينسؤنˇ أمرأ کي ايته آمريکايی خانشگر ايسه همکاري بۊگۊده. أ آهنگ آوريل ۲۰۱۸ بيرؤن بامؤ ؤ کسلˇ آهنگ مانستن، سيزده ته دليل أنه وأسي سرىالˇ مزقان ره استفاده بۊبؤسته.[۲۱] بيلي هأتؤ ني آهنگان عوضيانˇ بشکفته ديل، مره وا تاج أمرأ بيديني،[۲۲] ؤ ۱۷ اۊکؤتبر زماتي کي مئماني تۊمامه به [۲۳] ؤ ۳۰ ژانویه ۲۰۱۹ آهنگ بيگيلأ گۊدن ايته رفئق[۲۴][۲۵] ؤ ۴ مارچ ۲۰۱۹ مئن هم کاش همجنسگرا بي به عنوان أ آلبؤمˇ چارؤمي آهنگ بيرۊن بامؤ.[۲۶] زماتي کي آمان خۊسيمي، کؤىه شيم؟ آلبؤم آخرپسي ۲۹ مارچ ۲۰۱۹ به طؤر کامل بيرۊن بامؤ ؤ همه ته اۊنˇ آهنگان مۊنتشرأ بؤسته.[۲۷]

جائزه‌'ن[دچينواچين]

جائزه سال گيفتنکس

و نامزد شده(ها)

جائزهٰ نام نتيجه سربس
آمريکا مزقانˇ جائزه ۲۰۱۹ خۊدۊش سال جديدˇ هنرمند بۊبؤرده [۲۸]
محبۊبˇ اجتماعي هنرمند کانديد
پاپ/راکˇ محبۊب زن هۊنرمند
آلترنأتيو محلۊب خانشگر بۊبؤرده
"بدˇ آدم" ترانه محبۊب مۊزيک ويديۊ کانديد
زماتي کي آمان خۊسيمي، کؤيه شيم؟ پاپ/راکˇ محبۊب آلبؤم
أپل مۊزيکˇ جائزه ۲۰۱۹ خۊدۊش سالˇ جهاني هۊنرمند بۊبؤرده [۲۹]
سالˇ بخترين ترانه چاکۊن
زماتي کي آمان خۊسيمي، کؤىه شيم؟ سالˇ آلبؤم
اي-آر-آی-اي مزقانˇ جائزه ۲۰۱۹ خۊدۊش بخترين بین‌المللي هۊنرمند کانديد [۳۰]
ASCAP ۲۰۱۹ خۊدۊش ؤ خۊ برار (فينياس اؤکانل) ونگاردˇ جائزه بۊبؤرده [۳۱]
بي-بي-سي راديؤئه نؤجوانˇ جائزه ۲۰۱۸ خۊدۊش اجتماعي رسانه'ن بخترين رؤجا کاندید [۳۲]
۲۰۱۹ بخترين بين‌المللي تکي هۊنرمند [۳۳]
«بدˇ آدم» بخترين تک آهنگ [۳۴]
بیلبؤردˇ زنده مزقانˇ جائزه خۊدۊش تبليغان کؤنسرت ؤ بازاریابي وأسي [۳۵]
بيلبؤرد، مزقانچي زناکان خۊدۊش سالˇ زنأی بۊبؤرده [۳۶]
براوؤ اؤتؤ بین‌المللي خاٰنشگر [۳۷]
بریک تۊدؤ جائزه'ن ۲۰۱۸ بین‌المللي جديدˇ هۊنرمند کانديد [۳۸]
۲۰۱۹ بین‌المللي زنˇ هۊنرمند [۳۹]
«بدˇ آدم» سالˇ جهاني مۊزيک ويديؤ
زماتي کي آمان خۊسيمي، کؤيه شيم؟ آلبوم سال
بريتˇ جائزه ۲۰۲۰ خۊدۊش بین‌المللي زنˇ تکي هۊنرمند بۊبؤرده
سيلؤ جائزه'ن ۲۰۱۹ «زماتي کي مئماني تۊمانه به» مۊزيک ويديؤ بۊبؤرده [۴۰]
خۊدۊش رۊخدادˇ طراحي [۴۱]
«تي کادؤان تقسيمأ کۊن» ۶۱ ثانیه تأ پنج دقیقه - سيلؤ گرند بۊبؤرده [۴۲]
دانمارکˇ مزقانˇ جائزه زماتي کي آمان خۊسيمي، کؤيه شيم؟ سالˇ خارجي آلبؤم [۴۳]
جي-ای‌-اف‌-اف‌-ای جائزه'ن (نروژ) ۲۰۱۸ «زماتي کي مئماني تۊمانه به» بخترين خارجي آهنگ کانديد [۴۴]
جي-ای‌-اف‌-اف‌-ای جائزه'ن (سوئد) ۲۰۱۹ خۊدۊش بخترين خارجي جديدˇ آهنگ بۊبؤرده [۴۵]
جهاني جائزه'ن ۲۰۲۰ «بدˇ آدم» بخترين آهنگ کانديد [۴۶]
خۊدۊش بخترين زن کانديد
گِرَمي جائزه ۲۰۲۰ زماتي کي آمان خۊسيمي، کؤيه شيم؟ سالˇ بخترين آلبؤم بۊبؤرده [۴۷]
گرمي جائزه، پاپˇ بخترين آلبؤم
«بدˇ آدم» گرمي جائزه، سالˇ بخترين ضبط
گرمي جائزه، سالˇ بخترين ترانه
گرمي جائزه، پاپˇ بخترين تکي اجرا کانديد
خۊدۊش گرمي جائزه، بخترينˇ جديد هۊنرمند بۊبؤرده
گينسˇ جهاني رکؤرد ۲۰۲۰ جوانترین شۊماره ۱ زنˇ هۊنرمند، بريتانيا آلبؤمان مئن [۴۸]
ويشترین ترانه'نˇ ايجايي ورۊد، آمريکا ۱۰۰ ته داغˇ ترانه ليست مئن توسط ايتأ زنˇ خانشگر [۴۹]
جشنواره ماچ مۊزیک ویديؤ فستيوال ۲۰۱۸ هأوادارانˇ مؤرد علاقه جديدˇ خاٰنشگر کانديد [۵۰]
آی‌هارت‌رادیو مزقاٰنˇ جائزه ۲۰۱۹ راک/آلترناتیوˇ خۊجيرترين جديدˇ خاٰنشگر [۵۱]
۲۰۲۰ «بدˇ آدم» سالˇ ترانه کانديد [۵۲]
آلترنأتيوˇ سالˇ ترانه کانديد
بخترین وؤت کانديد
بخترین مۊزيک ويديؤ کانديد
خۊدۊش سالˇ زنˇ خاٰنشگر کانديد
آلترنأتيوˇ سالˇ خاٰنشگر کانديد
«بدˇ آدم (ريميکس)» (جاستين بيبر أمرأ) بخترین ريميکس کانديد
جۊنؤ جائزه ۲۰۲۰ زماتي کي آمان خۊسيمي، کؤيه شيم؟ سالˇ بین‌المللي آلبؤم کانديد [۵۳]
ال-اؤ-اس ۴۰ مزقان جائزه ۲۰۱۹ خۊدۊش بخترین بین‌المللي جديدˇ هۊنرمند کانديد [۵۴]
زماتي کي آمان خۊسيمي، کؤيه شيم؟ بخترین بین‌المللي آلبؤم بۊبؤرده
«بدˇ آدم» بخترین آلترنأتيوˇ مۊزيک ويديؤ بۊبؤردت
ملؤن مزقانˇ جائزه ۲۰۱۹ خۊدۊش ۱۰ ته برترˇ هۊنرمند طۊلانی ليست [۵۵]
«بدˇ آدم» بخترین پاپˇ آهنگ بۊبؤرده [۵۶]
بخترین آهنگ کانديد
اۊرۊپا ام-تي-وي مزقانˇ جائزه ۲۰۱۹ بخترین آهنگ بۊبؤرده [۵۷]
بخترین مۊزيک ويديؤ کانديد
خۊدۊش بخترین جدیدˇ هۊنرمند بۊبؤرده
بخترین موفقˇ هۊنرمند rowspan=4 قالب:Nom
ويشترين هأوادار
بخترین آمريکا ايجؤنابؤ ايالتؤنˇ هۊنرمند
ام-تي-وي جائزه ۲۰۱۹ خۊدۊش جهاني اينستاگرامر [۵۸]
«بدˇ آدم» جهاني مؤفقيت بۊبؤرده
ام-تي-وي جائزه ۲۰۱۹ خۊدۊش سالˇ هۊنرمند کانديد [۵۹]
سالˇ جديد هۊنرمند بۊبؤرده
سالˇ مؤفق هۊنرمند
«بدˇ آدم» ام-تي-وي جائزه، سالˇ مۊزيک ويديؤ کانديد
بخترین پاپˇ مۊزيک ويديؤ
بخترین کارگرداني
بخترین تدوين بۊبؤرده
تاوسسان بخترين ترانه کانديد
«زماتي کي مئماني تۊمانه به» بخترین ویژه جلوه'ن
«گرؤگان» بخترین فلم اۊساني
ژاپنˇ ام-تي-وي جائزه ۲۰۱۹ «بدˇ آدم» بخترین بین‌المملي جديدˇ هۊنرمندˇ مۊزيک ويديؤ بۊبؤرده [۶۰]
سالˇ مۊزيک ويديؤ کانديد
ام‌-تي-وي ۲۰۱۹ «آدم بده» برنده مۊزيک ويديؤ بۊبؤرده [۶۱]
نيکلؤدؤنˇ دؤجئه زاکانˇ جائزه خۊدۊش بین‌المللي محبۊبˇ رؤجا [۶۲]
نيکلؤدؤنˇ دؤجئه زاکانˇ جائزه ۲۰۱۹ محبۊب ؤ مؤفقˇ هۊنرمند [۶۳]
۲۰۲۰ زنˇ محبۊب هۊنرمند کانديد [۶۴]
«بدˇ آدم» محبۊبˇ آهنگ کانديد
ان-آر-جی مزقانˇ جائزه ۲۰۱۹ خۊدۊش سالˇ بین‌الماللي مؤفقيت بۊبؤرده [۶۵]
«بدˇ آدم» سالˇ مۊزيک ويديؤ بۊبؤرده
ان‌-ام-اي جائزه'ن ۲۰۲۰ زماتي کي آمان خۊسيمي، کؤيه شيم؟ جهانˇ بخترين آلبؤم بۊبؤرده [۶۶]
«بدˇ آدم» جهانˇ بخترين آهنگ بۊبؤرده
خودش جهانˇ بخترین تکي اجرا بۊبؤرده
پيپل چؤیسˇ جائزه ۲۰۱۹ خۊدۊش ۲۰۱۹ زنˇ هۊنرمند بۊبؤرده [۶۷]
«آدم بده» آهنگ ۲۰۱۹ rowspan=4 قالب:Nom
مۊزيک ويديؤ ۲۰۱۹
زماتي کي آمان خۊسيمي، کؤيه شيم؟ آلبؤم ۲۰۱۹
پؤل استارˇ جائزه ۲۰۲۰ زماتي کي آمان خۊسيمˇ تۊر پاپˇ بخترين تۊر [۶۸]
خۊدۊش بخترين جديدˇ هۊنرمند بۊبؤرده
کيۊ جائزه'ن ۲۰۱۹ خۊدۊش بخترین تکي هۊنرمند بۊبؤرده [۶۹]
بخترین اجرا ايمرۊجˇ جهان مئن
«بدˇ آدم» بخترین قطعه
زماتي کي آمان خۊسيمي، کؤيه شيم؟ بخترین آلبؤم
کؤرتي جائزه'ن ۲۰۲۰ «بدˇ آدم» سرۊد کانديد [۷۰]
راکبیورنن ۲۰۱۹ سالˇ خارجي آهنگ بۊبؤرده [۷۱]
رؤلينگ استؤنˇ بین‌المللي خاٰنشگر خۊدۊش تازهکار بۊبؤرده [۷۲]
اسپاتيفای جائزه'ن ۲۰۱۹ بيشنوسته‌تر زنˇ خانشگر بۊبؤرده [۷۳]
بيشنوسته‌تر زنˇ خانشگر کؤنسۊلان مئن
بيشنوسته‌تر زنˇ خانشگر، ۱۳-۱۷ رده سني مئن بۊبؤرده
بيشنوسته‌تر زنˇ خانشگر، ۱۸-۲۹ رده سني مئن بۊبؤرده
سۊئيسˇ مزقانˇ جائزه'ن بخترین بین‌المللي تکي اجرا کانديد [۷۴]
بخترین بین‌المللي مؤفقيت کانديد
جوایز تک «بدˇ آدم» خلاقانه دستاورد - ضبط ؤ چاکۊدن تک‌آهنگ یا قطعه بۊبؤرده [۷۵]
جوایز تین چویس ۲۰۱۹ خۊدۊش زنˇ منتخبˇ هۊنرمند [۷۶]
مؤفقˇ هۊنرمند
تلهیتˇ جائزه'ن ۲۰۱۹ «بدˇ آدم» بخترین آنگلو مۊزيک ويديؤ [۷۷]
بخترین آنلگلو آهنگ
بخترین مردۊمˇ مۊزيک ويديؤ کانديد
خودش بخترین زناکانˇ تکي اجرا بۊبؤرده
بريتانيا مۊزيک ويديؤ جائزه'ن ۲۰۱۹ «زماتي کي مئماني تۊمانه به» بخترین پاپˇ مۊزيک ويديؤ کانديد [۷۸]

جهانی تۊران[دچينواچين]

 • مي ذهن کؤیه نئهأ؟ (۲۰۱۸)
 • تک به تک تۊر (۲۰۱۸–۲۰۱۹)[۷۹]
 • زماتي کي آمان خۊسيمي، کؤيه شيم؟ (۲۰۱۹)[۸۰]

سربس[دچينواچين]

 1. https://www.bbc.com/news/entertainment-arts-40580489%7Ctitle=Billie Eilish: Is she pop's best new hope?|website=BBC News}}
 2. https://www.billboard.com/articles/news/8504689/billie-eilish-when-we-all-fall-asleep-where-do-we-go-stream-it-now |website=Billboard |accessdate=April 1, 2019 |date=March 29, 2019 }}
 3. https://www.riaa.com/gold-platinum/?tab_active=default-award&se=Billie+Eilish |website=RIAA.com |publisher=Recording Industry Association of America |accessdate=1 April 2019}}
 4. http://www.mtv.co.uk/billie-eilish/news/get-to-know-billie-eilish%7Ctitle=Get to Know: Billie Eilish | MTV UK|accessdate=April 1, 2018}}
 5. https://itunes.apple.com/us/artist/billie-eilish/id1065981054#fullText%7Ctitle=Billie Eilish on Apple Music|accessdate=October 21, 2017|website=itunes.apple.com}}
 6. https://www.bbc.com/news/entertainment-arts-40580489%7Ctitle=Billie Eilish: Is she pop's best new hope?|date=July 15, 2017|accessdate=July 25, 2017|website=BBC News|last=Savage|first=Mark}}
 7. https://itunes.apple.com/us/artist/billie-eilish/id1065981054#fullText%7Ctitle=Billie Eilish - Biography|website=iTunes}}
 8. https://lnwy.co/read/introducing-billie-eilish/%7Ctitle=A Day In The Life Of Billie Eilish}}
 9. http://www.groundlings.com/performers/performer-details.aspx?performerID=638%7Ctitle=The Groundlings|accessdate=2018-01-15|website=The Groundlings Website|archiveurl=https://web.archive.org/web/20180116081242/http://www.groundlings.com/performers/performer-details.aspx?performerID=638%7Carchivedate=2018-01-16%7Cdeadurl=yes}}
 10. http://scrumptiousmoms.com/scrumptious-mom-maggie-baird-october-2013/%7Ctitle=Scrumptious Mom Maggie Baird - October 2013|date=October 1, 2013|accessdate=May 16, 2018|publisher=scrumptiousmoms|last=October 1, 2013}}
 11. https://www.hotpress.com/music/an-interview-with-billie-eilish-pops-ferocious-new-enigma-21675864%7Ctitle=An Interview with Billie Eilish: Pop's Ferocious New Enigma | Hotpress|last=Power|first=Ed|work=Hotpress|accessdate=2018-11-08}}
 12. ۱۲٫۰ ۱۲٫۱ https://www.vogue.com/article/billie-eilish-pops-next-it-girl%7Ctitle=Meet Billie Eilish, Pop's Next It Girl |work=Vogue |accessdate=February 3, 2018}}
 13. http://www.billboard.com/articles/news/7865245/billie-eilish-debut-ep-dont-smile-at-me-tour |website=Billboard|accessdate=July 25, 2017}}
 14. http://www.recordworldmagazine.com/blog/record-world-magazine-introduces-billie-eilish/%7Ctitle=Record World Magazine Introduces Billie Eilish - ARTICLES - Record World Magazine|last=BlackMilk.com|website=www.recordworldmagazine.com|access-date=2019-03-27}}
 15. Billie Eilish's "Bellyache" Is Totally Psycho and Perfectly Pop. Noisey .
 16. http://www.noiseprn.com/2017/07/18/billie-eilish-bored/%7Cwebsite=Noiseprn.com%7Caccessdate=July 25, 2017}}
 17. http://www.broadwayworld.com/bwwmusic/article/Billie-Eilish-Releases-New-Single-Watch-Today-Teases-Debut-EP-20170630%7Cwebsite=Broadway World|accessdate=July 25, 2017}}
 18. http://popcrush.com/billie-eilish-copycat-debut-ep-dont-smile-at-me/%7Cwebsite=PopCrush%7Caccessdate=July 25, 2017}}
 19. https://earmilk.com/2017/08/11/billie-eilish-releases-lush-debut-ep-dont-smile-at-me/%7Cwebsite=EARMILK%7Caccessdate=August 15, 2017|date=August 11, 2017}}
 20. https://www.axs.com/billie-eilish-announces-2018-where-s-my-mind-headlining-tour-125823 |website=AXS |accessdate=October 23, 2018}}
 21. http://clizbeats.com/interscope-records-preps-to-release-13-reasons-why-season-2-soundtrack-with-proceeds-going-to-charity-1567/%7Ctitle=Interscope Records Preps To Release "13 Reasons Why" Season 2 Soundtrack With Proceeds Going To Charity|work=Clizbeats|accessdate=May 12, 2018}}
 22. https://www.billboard.com/articles/columns/pop/8466045/billie-eilish-you-should-see-me-in-a-crown |title= Billie Eilish Drops Dramatic Track 'You Should See Me in a Crown': Listen |website= Billboard |accessdate=July 18, 2018}}
 23. https://www.billboard.com/articles/columns/pop/8480413/billie-eilish-when-the-partys-over%7Cwebsite=Billboard%7Caccessdate=October 18, 2018|date=October 17, 2018}}
 24. http://www.mtv.co.uk/billie-eilish/news/billie-eilish-just-released-a-teaser-for-new-music-and-were-so-ready-for-it%7Ctitle=Billie Eilish Just Released A Teaser For New Music And We're So Ready For It | MTV UK|website=www.mtv.co.uk|access-date=January 29, 2019|archiveurl=https://web.archive.org/web/20190329172657/http://www.mtv.co.uk/billie-eilish/news/billie-eilish-just-released-a-teaser-for-new-music-and-were-so-ready-for-it%7Carchivedate=۲۹ مارس ۲۰۱۹|dead-url=yes}}
 25. https://www.thefader.com/2019/01/28/billie-eilish-new-single-trailer%7Ctitle=Watch a trailer for new music from Billie Eilish|website=The Fader|access-date=January 29, 2019}}
 26. https://www.billboard.com/articles/columns/pop/8500854/billie-eilish-wish-you-were-gay%7Ctitle=Billie Eilish Is Tired Of Heartache On New Single 'Wish You Were Gay': Listen|website=Billboard|access-date=March 5, 2019}}
 27. https://www.rollingstone.com/music/music-album-reviews/review-billie-eilish-when-we-all-sleep-where-do-we-go-814754/ |website=Rolling Stone |accessdate=29 March 2019 |date=29 March 2019}}
 28. https://ew.com/awards/2019/10/24/american-music-awards-2019-nominations-list/%7Ctitle=Post Malone, Ariana Grande, Billie Eilish dominate American Music Awards nominations|date=October 24, 2019|accessdate=October 24, 2019|work=E! Online}}
 29. https://www.billboard.com/articles/business/streaming/8545227/apple-music-awards-billie-eilish-lizzo-lil-nas-x%7Ctitle=Billie Eilish Earns Top Honors From Inaugural Apple Music Awards|date=December 2, 2019|accessdate=December 3, 2019|work=Billboard}}
 30. https://ariaawards.com.au/news/2019/2019-aria-awards-nominated-artists-revealed%7Ctitle=ARIA Awards: 2019 ARIA Awards Nominated Artists Revealed|publisher=Australian Recording Industry Association (ARIA)|date=October 10, 2019|accessdate=October 17, 2019}}
 31. https://www.ascap.com/popawards19%7Ctitle=2019 ASCAP Pop Music Awards|website=ASCAP|accessdate=September 20, 2019}}
 32. https://www.soompi.com/article/1249183wpp/bts-wins-best-international-group-best-social-media-star-bbc-radio-1s-teen-awards-2018%7Ctitle=BTS Wins Best International Group And Best Social Media Star At BBC Radio 1’s Teen Awards 2018|work=soompi|accessdate=September 20, 2019}}
 33. https://www.bbc.co.uk/programmes/articles/5kg2l9lKRQdYmyJFNH0nHTJ/best-international-solo-artist%7Cpublisher=BBC%7Caccessdate=October 14, 2019}}
 34. https://www.bbc.co.uk/programmes/articles/lzqyqnDSDMbNYx0t0dLYZR/best-single%7Cpublisher=BBC%7Caccessdate=October 14, 2019}}
 35. https://www.billboard.com/articles/events/billboard-live-music-summit/8541791/billboard-live-music-awards-2019-nominations%7Ctitle=Billboard Live Music Awards 2019 Nominations: Full List Includes P!nk, Ed Sheeran & Spice Girls|last=Brooks|first=Dave|magazine=Billboard|date=October 31, 2019|accessdate=November 1, 2019}}
 36. https://www.billboard.com/articles/columns/pop/8544457/billie-eilish-billboard-2019-woman-of-the-year%7Ctitle=Billie Eilish Is Billboard's 2019 Woman of the Year|last=Mamo|first=Heran|magazine=Billboard|date=November 25, 2019|accessdate=November 25, 2019}}
 37. https://www.bravo.de/bravo-otto-wahl-2019-vote-fuer-deinen-star-382841.html%7Ctitle=BRAVO-Otto-Wahl 2019: Vote für deinen Star!|website=Bravo Germany|date=October 23, 2019|accessdate=October 26, 2019}}
 38. https://entretenimento.oportaln10.com.br/breaktudo-awards-2018-demi-lovato-cardi-b-e-taylor-swift-estao-entre-os-mais-indicados-81780/%7Cwork=N10 Entretenimento|accessdate=August 25, 2018}}
 39. https://www.allkpop.com/article/2019/08/breaktudo-awards-2019-blackpink-bts-and-red-velvet-received-multiple-nominations%7Ctitle=BreakTudo Awards 2019: BlackPink, BTS and Red Velvet received multiple nominations|work=allkpop|accessdate=August 23, 2019}}
 40. https://clios.com/music/winner/film-video/billie-eilish-artist/billie-eilish-when-the-party-s-over-58899%7Ctitle=Billie Eilish - when the party's over|work=Clio Awards|accessdate=September 20, 2019}}
 41. https://clios.com/music/winner/design/spotify-in-house/billie-eilish-experience-70989%7Ctitle=Billie Eilish Experience|work=Clio Awards|accessdate=September 20, 2019}}
 42. https://clios.com/music/winner/use-of-music/apple/share-your-gifts-72803%7Ctitle=Share Your Gifts|work=Clio Awards|accessdate=September 30, 2019}}
 43. http://www.ifpi.dk/vindere-til-danish-music-awards-2019%7Ctitle=Vindere til Danish Music Awards 2019|date=October 17, 2019|publisher=IFPI Danmark|language=Danish|accessdate=October 17, 2019}}
 44. https://prisen.gaffa.no/%7Ctitle=GAFFA-Prisen 2018|work=GAFFA|language=Norwegian|accessdate=February 6, 2019|archiveurl=https://web.archive.org/web/20181226233136/https://prisen.gaffa.no/%7Carchive-date=December 26, 2018}}
 45. https://gaffa.se/nyhet/135591/de-vann-gaffa-priset-2019%7Ctitle=De vann GAFFA-Priset 2019|date=September 20, 2019|work=GAFFA|accessdate=September 20, 2019|location=Sweden|language=Swedish}}
 46. https://www.lbc.co.uk/global-awards/nominations-revealed-for-2020-show/%7Ctitle=Global Awards: Nominations revealed for 2020 show|website=LBC|language=en|access-date=2020-02-17}}
 47. https://www.grammy.com/grammys/news/2020-grammy-awards-complete-nominees-list%7Ctitle=2020 GRAMMY Awards: Complete Nominees List|date=November 20, 2019|work=Grammy.com|accessdate=November 20, 2019}}
 48. https://www.guinnessworldrecords.com/world-records/youngest-female-at-no1-on-uk-albums-chart%7Cwork=Guinness World Records|accessdate=September 20, 2019}}
 49. https://www.guinnessworldrecords.com/world-records/most-simultaneous-us-hot-100-hits-by-a-female%7Cwork=Guinness World Records|accessdate=September 20, 2019}}
 50. http://www.iheartradio.ca/news/shawn-mendes-leads-2018-iheartradio-mmvas-nominations-1.4703119%7Ctitle=Shawn Mendes Leads 2018 iHeartRadio MMVAs Nominations|last=Kennedy|first=John R.|date=August 1, 2018|work=iHeartRadio|accessdate=August 1, 2018}}
 51. https://news.iheart.com/featured/iheartradio-music-awards/content/2019-01-09-2019-iheartradio-music-awards-see-the-full-list-of-nominees/%7Ctitle=iHeartRadio Music Award Nominations 2019: Complete List|date=January 9, 2019|work=iHeartRadio|accessdate=January 9, 2019}}
 52. https://news.iheart.com/featured/iheartradio-music-awards/content/2020-01-08-2020-iheartradio-music-awards-nominees-revealed-see-the-full-list/%7Ctitle=2020 iHeartRadio Music Awards Nominees Revealed: See the Full List|date=January 8, 2020|work=iHeartRadio|accessdate=January 11, 2020}}
 53. https://en.wikipedia.org/wiki/Juno_Awards_of_2020%7Ctitle=Juno Awards of 2020|date=January 28, 2020|work=Juno Awards|accessdate=February 5, 2020}}
 54. https://los40.com/los40/2019/09/12/radio/1568271871_802645.html%7Ctitle=JONAS BROTHERS, ROSALÍA, AITANA, LEIVA Y MANUEL CARRASCO, MÁXIMOS NOMINADOS DE LOS40 MUSIC AWARDS 2019|work=Los40.com|accessdate=September 13, 2019}}
 55. https://www.melon.com/mma/fvote.htm%7Cwork=Melon%7Caccessdate=October 30, 2019|archiveurl=https://web.archive.org/web/20191030110018/https://www.melon.com/mma/fvote.htm%7Carchivedate=October 30, 2019|language=ko}}
 56. https://www.hankyung.com/entertainment/article/201912014288H%7Cwork=hankyung.com%7Caccessdate=December 1, 2019|language=ko|date=December 1, 2019}}
 57. https://variety.com/2019/music/news/ariana-grande-billie-eilish-shawn-mendes-taylor-swift-mtv-ema-nominations-1203354459/%7Ctitle=Ariana Grande Leads 2019 MTV EMA Nominations|date=1 October 2019|work=Variety|accessdate=October 1, 2019}}
 58. https://www.clarin.com/espectaculos/nominados-mtv-miaw-2019-premios-millenials_0_TMfn8e9d9.html%7Ctitle=Todos los nominados a los MTV MIAW 2019, los premios de los millenials|work=Clarin|accessdate=September 20, 2019}}
 59. http://www.mtv.com/news/3132380/2019-vma-nominations-taylor-swift-ariana-grande-billie-eilish-lil-nas-x/%7Ctitle=Ariana, Taylor, Billie, and Lil Nas X Lead Your 2019 VMA Nominations|date=July 23, 2019|work=MTV Press|accessdate=July 23, 2019}}
 60. http://www.mtvjapan.com/vmaj/2019/winners%7Cwork=MTV Japan|accessdate=September 20, 2019|language=Japanese|archiveurl=https://web.archive.org/web/20190806083716/http://www.mtvjapan.com/vmaj/2019/winners%7Carchivedate=August 6, 2019|url-status=live}}
 61. http://www.mtv.co.uk/music/playlists/2019-mtv-video-play-awards-top-20-music-videos%7Ctitle=2019 MTV Video Play Awards|work=MTV UK|accessdate=December 15, 2019}}
 62. https://gulfnews.com/entertainment/arab-celebs/nickelodeon-kids-choice-awards-abu-dhabi-who-won-what-1.66573917%7Ctitle=Nickelodeon Kids’ Choice Awards Abu Dhabi: Who won what|date=September 21, 2019|work=Gulf News|accessdate=September 21, 2019}}
 63. https://www.hollywoodreporter.com/lists/kids-choice-awards-complete-list-winners-2019-1191274/item/2019-kids-choice-awards-favorite-movie-actor-1190895%7Ctitle=Kids' Choice Awards: Full List of Winners|date=March 23, 2019|work=Hollywood Reporter|accessdate=March 24, 2019}}
 64. https://www.hollywoodreporter.com/lists/kids-choice-awards-avengers-endgame-leads-nominees-11-1279205%7Ctitle=Kids' Choice Awards: Chance the Rapper Set as Host; 'Avengers: Endgame' Leads Nominees|work=The Hollywood Reporter|accessdate=February 13, 2020|date=February 13, 2020}}
 65. https://www.ozap.com/actu/nrj-music-awards-2019-angele-romeo-elvis-et-lil-nas-x-dominent-la-liste-des-nommes/584030%7Clanguage=French%7Caccessdate=September 30, 2019}}
 66. https://www.billboard.com/articles/news/awards/8550933/nme-awards-2020-winners-list%7Caccessdate=February 19, 2020}}
 67. https://www.eonline.com/shows/peoples_choice_awards/news/1068008/2019-people-s-choice-awards-complete-list-of-nominees/%7Ctitle=2019 People's Choice Awards:Complete List of Nominees|date=September 5, 2019|work=E! News|accessdate=September 5, 2019}}
 68. https://www.pollstar.com/article/31st-annual-pollstar-awards-to-honor-the-years-best-142726%7Ctitle=31st Annual Pollstar Awards To Honor The Year’s Best|work=Pollstar|date=November 14, 2019|accessdate=November 16, 2019}}
 69. https://www.standard.co.uk/go/london/music/q-awards-2019-nominations-shortlist-stormzy-dave-ceremony-date-a4235436.html%7Ctitle=Stormzy, Dave and Little Simz among Londoners nominated for 2019 Q Awards|last=Embley|first=Jochan|date=September 12, 2019|work=Standard|accessdate=September 30, 2019}}
 70. https://www.queerty.com/Queerties2020/vote-2014%7Ctitle=The QUEERTIES 2020 / Anthem / Vote Now|work=Queerty|accessdate=2020-02-01}}
 71. https://www.aftonbladet.se/nojesbladet/musik/rockbjornen/a/50O6RK/hov1-kungar-over-rockbjornen%7Ctitle=2019 Rockbjörnen Winners|work=Aftonbladet|accessdate=August 13, 2019|language=Swedish}}
 72. https://www.rollingstone.de/international-music-award-2019-die-gewinner-highlights-des-abends-1865893/%7Cwork=Rolling Stone Germany|accessdate=November 22, 2019|language=de}}
 73. https://www.nacionrex.com/amp/musica/spotify-awards-200-nominados-categorias-finalistas-premios-20200219-0007.html%7Ctitle=Conoce a todos los nominados a los Spotify Awards 2020|author=Reyes, Van|date=February 19, 2020|website=nacionrex.com|accessdate=February 22, 2020|language=Spanish}}
 74. https://www.derbund.ch/kultur/pop-und-jazz/swiss-music-awards-das-sind-die-nominierten/story/20208392%7Ctitle=Swiss Music Awards: Das sind die Nominierten|language=German|date=January 30, 2020|work=Der Bund|accessdate=January 31, 2020}}
 75. https://www.namm.org/news/press-releases/technical-excellence-creativity-winners-announced%7Cwork=National Association of Music Merchants (NAMM)|date=January 19, 2020|accessdate=January 31, 2020}}
 76. https://www.altpress.com/news/teen-choice-awards-2019-winners-full-list/%7Ctitle=Teen Choice Awards 2019 winners announced-see the full list|date=August 12, 2019|work=Alternative Press|accessdate=August 12, 2019}}
 77. https://www.telehit.com/premios-telehit/premios-telehit-lista-ganadores-2019%7Ctitle=¡Conoce a los ganadores de los Premios Telehit 2019!|last=Solís|first=Erik|date=November 14, 2019|work=Telehit|accessdate=November 15, 2019}}
 78. https://www.ukmva.com/130-nominations-2019%7Ctitle=uk video music awards 2019 nominations|work=UK Music Video Awards|accessdate=September 30, 2019}}
 79. https://www.rollingstone.com/music/music-news/billie-eilish-plots-north-american-tour-702528/ |website=Rolling Stone |accessdate=October 25, 2018 |date=July 23, 2018}}
 80. http://dailyovation.com/2019/02/04/billie-eilish-fall-asleep-world-tour/ |website=Daily Ovation |accessdate=February 7, 2019 |date=February 4, 2019}}