گتˇ ولگ

Wikipedia جي
پرش به ناوبری پرش به جستجو
گيلکي ويکيپدياٰ خۊش بۊماين

رها دانشنامه‌اي گه همه تؤنن اۊنه دچین وچین بکۊنن.
۵٬۶۵۸ ته گيلکي وانويس


دؤجئه وانیویس

صابری فومنی
گل آقا

کیومرث صابری فومنی(گل آقا) 7 شهریوره 1320 صومعه سرا مین به دونیا بومو. ای ساله بو که خو پئره جه دست بده. ا موقع اون پیله برار علی ، که اونه پئر اولی زن جا بو درس و مشقه ولا کونه تا نان اور خانه ببه. کیومرث هم بعد ان که ابتدایی دوران تومانا کونه شه خیاطی و مشغول بکار به. اما به اصرار خو مار و فامیلان خو درسا سرا گیره، تا سال 1336 مین ایمتحان ورودی دانشسرایه کیشاورزیه ساری که اون هم فومن جا فقط یک نفر گیفتی قبولا به. دوسال جه ا دوران گوذره، سن 18 سالیگی مین به عونوان ایته معلیم کسما دورون مشغول معلیمی به. و ای سال هم ایته روستا مین به ایسمکوچه چال ایته مدرسه چهارکلاسه نهابو بدون معلم، ناظم، فراش و.. که اویه مشغول به خدمتگذاری به. بیست ساله بو که شه رشته ادبی به صورت متفرقه ایمتحان دهه و دیپلم فیگیره. هو سال دورون کونکور مین رشتیه سیاسی دانشکده حقوق تهران اونه قوبیل کونیدی و چون فومنه مئن دبستان و دبیرستان دورون درس دهایی ، بجز چند ماه اول سالا بقیه غیرحضوری بوگذرانه.

سال 1353 رشتیه ادبیات تطبیقی دانشگاه تهران مقطع کارشناسی ارشد مین پذیرفته ببوسته. صابری خو اولین شعرا 14 سالگی مین بوگوفته و هو زمات اونه ایته جه شعران مجلیه امید ایران دورون چاپ ببوسته. زمات تحصیل دانشکده (1340) تظاهرات دورون شرکت کونه و جه طرف امنیتی نیروان اونه گردن آسیب دینه . صابری ا ماجرایه به صورت شعر دراوره با نام(گردن شکسته فومنی) و شعرا اوسه کونه مجله طنز توفیق ره. بعد چاپ ا شعر مجله توفیق مین پای صابری به کار طنز پردازی بازا به و تا سال 1345 هر چند وقت ای بار اشعار طنزی توفیق ره اوسه گودی. هه سال مین مطلب طنز امیزی در مورد عروسی نخست وزیر او وقت بینیویشه بو که توفیق دو صفحه دورون چاپ به و ا کار موفقیت زیادی اون ره به همراه اوره...دۊمباله

جرگه'ن

ايمرۊ

ايمرۊ: جۊمه، ۱۵۹۲ ديلمي، أرىه ما ۱۳ (۱۹ اؤکتؤبر سال ۲۰۱۸)

Wikipedia:أرىه ما ۱۳ دؤجئه تفاقؤن

دؤجئه تاتايي

احسان الله خان دۊستدار گيلانˇ جؤمۊري مئن بلشويکˇ جناحˇ رهبر بۊ ؤ مشرۊطه مئنˇ مؤجاهدينˇ جرگه مئن ايسأبۊ وختي گه سال ۱۲۸۸ ه.ش بۊشؤن تهرانه گيتن ئبه. اۊنˇپسي بۊشؤ کمیتهٔ مجازاتˇ مئن ؤ بأزين بۊرۊته بۊشؤ گیلان ؤ اؤکتؤبرˇ انقلابˇ زمت بۊشؤ ميرزا کۊچي خانˇ ورجه.

کاسپي زوؤنؤن