گتˇ ولگ

Wikipedia جي
پرش به ناوبری پرش به جستجو
گيلکي ويکيپدياٰ خۊش بۊماين

رها دانشنامه‌اي گه همه تؤنن اۊنه دچین وچین بکۊنن.
۶٬۲۲۳ ته گيلکي وانويس


دؤجئه وانیویس

یته ولگه جه خان احمد خان ٚ گيلکي شعران کي تئران ٚ مئن نگأدأري بۊنه.

خان احمد خان گيلاني (بزأرۊج ۹۴۲ - بمۊرده ۱۰۰۵ ه.ق) کيایئن ٚ واپسي کارکيا گيلان ٚ مئن بؤ. خان احمد يک ساله گه بؤ اۊن ٚ پئر بمۊرد ؤ هين ٚ وأسي خان احمد يک سالگي جي کارکیا بؤ يؤ خۊ پئر ٚ جانشين وکت. تا ۹۷۵ ه.ق بیه‌پيش ؤ ايمه تمؤم ٚ گیلان ٚ مئن حؤکۊمت بؤگۊد.

خان احمد، شاه طهماسپ ٚ فرمان ٚ أمرأ دؤنزه ايمامي مذهب-ه زيدیه جا دؤجین بؤگۊد، ولي وختي کي عۊثمانئن ٚ أمرأ ارتیباط پيدا بؤگۊد ؤ خأس شيروان ؤ لاجؤن ٚ مئن سالدات سِرِئه بيأره تا قزوين-ه بيره، شا طهماسپ ٚ أمرأ اختيلاف پيدا بؤگۊد. اي سال ٚ مئن بؤ گه شا طهماسپ ٚ دستۊر ٚ أمرأ خان احمد-ه بگيتن ؤ زينداني بؤدن.

سال ٚ ۹۸۵ ه.ق مئن گه خؤدا بنده دؤره بؤ، خان احمد زيندان ٚ جي برجه بۊمأ ؤ هندئه حؤکۊمت ئبه برسه. (ادامه...)

جرگه'ن

ايمرۊ

ايمرۊ: جۊمه، ۱۵۹۴ ديلمي، پنجیک ۵ (۹ آوريل سال ۲۰۲۱)

Wikipedia:پنجیک ۵ دؤجئه تفاقؤن

دؤجئه تاتايي

لئؤ تؤلستؤي يته خاص ٚ نيأ وک‌وچه'ن ؤ نؤجوؤنان ٚ آمۊجش‌ؤپرورش-ه دأشت، ۱۸۵۷ ٚ مئن در طی ٚ پئنج سال اؤرۊپا پيلاکسؤن ٚ همرأ، چارلز ديکنز، ايوان تۊرگنيف، فريدريش فرؤبل ؤ آدلف ديستروِگ ٚ مۊسؤن ٚ همرأ ديدار بؤگۊد. خۊ کيشور ٚ وگردسن ٚ پسي خۊ نؤ آمۊته'ن ؤ تجارب ٚ همرأ، يته آمۊجشي نؤهأوري رشته' سرأگيت ؤ هي راستا مئن به پيروی ژان ژاک رؤسؤ جي، دبستان ٚ پايه‌ريزي رۊستاٰن ٚ مئن-ه سرأگيت ؤ تمؤم ٚ وک‌وچه'ن ٚ آمۊجش چه ايلات ؤ پۊلدار ٚ دغدغه' دأشت. تؤلستؤی اي سالؤن ٚ مئن ياسنايا پاليانا، مؤسکؤ ؤ سن‌پترزبۊرگ ٚ مئن زيويش گۊد.

کاسپي زوؤنؤن