گتˇ ولگ

Wikipedia جي
پرش به ناوبری پرش به جستجو
گيلکي ويکيپدياٰ خۊش بۊماين

رها دانشنامه‌اي گه همه تؤنن اۊنه دچین وچین بکۊنن.
۵٬۶۷۷ ته گيلکي وانويس


دؤجئه وانیویس

گئؤرگ کريستؤف ليشتئنبئرگ

گئؤرگ کريستؤف ليشتئنبئرگ

گئؤرگ کريستؤف ليشتئنبئرگ (Georg Christoph Lichtenberg)، ىکته پيلئه کسه آلمانˇ رؤشنگريˇ زمتˇ مئن. اۊ سال ۱۷۴۲ ميلادي، دارمشتاتˇ نزديکي اؤبئررام اشتاتˇ مئن (Oberramstadt bei Darmstadt) دۊنىا بمأ. اينˇ پئر کشيش بۊ. خۊ مدرسه' دارمشتاتˇ مئن تمنأگۊده ؤ دانشگاه ئبه بۊشؤ گؤتينگئن (Göttingen) ؤ اؤره رياضي ؤ طبيعي دؤنشؤنه بامۊته ؤ هؤره بۊبؤ رياضي ؤ فيزيکˇ اۊستا. چنته علمي سفر بۊده ؤ اي سفرؤنˇ مئن اينگيليس ني بۊشؤ ؤ اينگيليسي رؤشنگرؤنˇ جي تأثير بىته.

ليشتئنبئرگ خۊ زيندگي مئن چنته علمي أثر ؤ چنته طنزأجين بنويشته بيرين هأدأ. ولي زياد خۊش ندأشت که پيلئه فيلسۊف بۊبۊن. چۊن فلسفي نظام چاگۊدنˇ همرأ مؤخالف بۊ ؤ هۊ نتيجه'نه فرسئه بۊ که هئگئلˇ مؤنتقدؤن، ۱۹ ؤ ۲۰ سده'ن برسئه بۊن.

اۊ کتابسازي همرأ مؤخالف بۊ ؤ چۊن خأس خۊ وير ؤ انديشه' صادقانه بۊگؤ، خۊ ويرؤنه دچئنˇ جا، بيدينˇ اينکه کۊنۊش بۊکۊنه اۊشؤنه نظم بدئه، هر رۊز کاغذˇ سر نيويشت ؤ اۊشؤنه هي کسه نۊشؤن ندأ.

اينˇ مردنˇ پسي (۱۷۹۹)، اينˇ رۊزارۊز بنويشته'ن دکئنه اينˇ برأرˇ دس لۊدويگ کريستؤف (Ludwig Christoph) ؤ اۊنم فردريش کريس (Friedrich Kries)ˇ همکاريأجي، اي بنويشته'نه ۱۸۰۰ تا ۱۸۰۶ ميلادي سالؤنˇ مئن، ۹ جلدˇ مئن چاپ کؤنه. بازۊن اۊشؤن دؤجين بنن ؤ چن جۊرˇ دچينواچينˇ همرأ ليشتئنبئرگˇ دؤجئه گبؤنˇ نؤمˇ همرأ (Lichtenbergs Aphorismen) چاپ بنن...دۊمباله

جرگه'ن

ايمرۊ

ايمرۊ: سۊشمبه، ۱۵۹۲ ديلمي، دیا ما ۱۲ (۲۱ مئی سال ۲۰۱۹)

Wikipedia:دیا ما ۱۲ دؤجئه تفاقؤن

دؤجئه تاتايي

لۊورˇ مۊزه پاريسˇ مرکزي ناحيه ميئن قرار دأنه. ۳۵ هيزارته ويشتر أثرˇ هؤنري، هشت‌ته وابينˇ ميئن بدأشته بۊنه.[۱] لۊور سالانه با ۹٫۵ ميليۊن نفر ويشتر بدئه‌کس، دۊنيا دل پۊربدئه‌کس‌ترين مۊزه ايسه.

کاسپي زوؤنؤن