گتˇ ولگ

Wikipedia جي
گيلکي ويکيپدياٰ خۊش بۊماين

رها دانشنامه‌اي گه همه تؤنن اۊنه دچین وچین بکۊنن.
۶٬۸۱۰ ته گيلکي وانويس


دؤجئه وانیویس

فنلاندي زوان

فنلاندي، فينلاندي یا سۊؤمي (فنلاندي مئن: suomen kieli) یته اۊرالي زوؤن فيني هال ٚ شي هيسه گه فنلاند ٚ خلک ٚ ويشتري، بأني فنلاند ٚ برجه-دؤبؤ فنلاندئن اۊن ٚ جي گب زنن.

فنلاندي زوان ٚ نخشه

فنلاندي فنلاند ٚ دۊته رسمي زوؤنؤن ٚ یته هيسه (اۊیته سؤئدي هيسه). سؤئد ٚ مئن‌أني فنلاندي، أقليت ٚ رسمي زوؤنه. فنلاندي جۊرشينأسي نظر ٚ جي دشکسن‌وري زوؤن (agglutinative) هيسه یأ تقريبا خألي پس‌دشکين (suffixal) ٚ جي کارأیره. ايسمؤن، صفتؤن، ضميرؤن، أرقام أ فئلؤن خۊشؤن ٚ نخش ٚ دئن ٚ جي جۊمله مئن، صرف بۊنن أ دگردسه‌شا هيسن. جۊمله‌أن مأمۊلاً (فاعل_فئل_مفعۊل) ٚ دچينش ٚ أرأ چاؤدن بۊنن، ألبت وسيع ٚ ايستفاده صرفؤن ٚ جي اي ئمکؤن-ه دنه تا کليمه‌أن اي قالب ٚ جي مؤتفاوت أني دچئه تۊنسه‌بۊن. فنلاندي نويشتن ٚ ره لاتين ٚ خط ٚ جي کارأیتن بۊنه گه اي بنويس-وانويس سيستم سؤئدي خط ٚ جي واساتن بؤبه یأ تا حؤدۊد ٚ زياد فؤنتيک هيسه یأني شأنه پۊر واجه‌أن ٚ أصلي واگۊیه-أ خط ٚ جي فأمسن. فنلاندي اۊرۊپا ٚ چارته غیر ٚ هندۊ-ۊرۊپایي مللي زوؤنؤن ٚ یته هيسه. دئبأخي مجاري یأ استؤنيایي زوؤنؤنن گه اۊشؤن‌أني اۊرالي خانواده ٚ شئن. اۊيته ني باسکي زوؤن هيسه.

فنلاندي ایته جه اۊرۊپا ايجايي سازمان رسمي زوانان ايسه. فنلاندي زوان ٚ بۊنه هيندۊاۊرۊپايي زوانان ٚ جرگه جه نيه. فنلاندي، استؤنيايي زوان ٚ أمرأ همساده ایسه ؤ ایته خال، فین ؤ اؤگري زوانان ٚ جه ایسه. اما سۊئدي زوان ؤ باخی جرمني زوانان فنلاندي زوان ٚ سر پۊر تأثير بنأده ؤ أ زوانان ٚ جه پۊر واجه ؤ کلمه فنلادي مئن وارد بۊبؤسته. ...دۊمباله

جرگه'ن

ايمرۊ

ايمرۊ: پنجشمبه، ۱۵۹۶ ديلمي، ۲۵ آول (۳۰ مارس سال ۲۰۲۳)

Wikipedia:۲۵ آول دؤجئه تفاقؤن

دؤجئه تاتايي

آولاکۊ ىا کامۊش ايته جانور خزنده‌ئن ٚ جرگه مئن ايسه کي تۋم نئهه ؤ اۊن ٚ غذا ني واش ؤ گۊشت ايسه. آولاکۊ بدن ايته لاک ٚ مئن نهأ کي ايته نؤع خاش ىا غضرۊف ٚ جه چأگۊده بۊبؤسته ؤ اۊن ٚ سر ؤ لينگ ؤ بال اۊ لاک ٚ جه بيرۊن آىه ؤ خطر ٚ زمات، کامل شه خۊ لاک ٚ دۊرۊن ؤ اۊىه جۊخۊسه.

کاسپي زوؤنؤن