گتˇ ولگ

Wikipedia جي
پرش به ناوبری پرش به جستجو
گيلکي ويکيپدياٰ خۊش بۊماين

رها دانشنامه‌اي گه همه تؤنن اۊنه دچین وچین بکۊنن.
۵٬۶۷۵ ته گيلکي وانويس


دؤجئه وانیویس

حسن ضیاظریفی

حسن ضیاظریفی، یکته چیریک بو که بیژن جزنی و عباس سورکی همره یکته کؤمؤنیستی جرگه چاگوده بؤن و ای جرگه، چن سال بعد، یکته جرگه دیگرˇ همره متحد ببؤن و سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران بنأ ببؤ کی یکته پیلˇ چیریکی سازمان بو. ضیاظریفی سال ۱۵۱۳ (1318 هجری شمسی)، لاجؤنˇ مئن به دونیا بمأ و سیاسی حؤقوقˇ مئن لیسانس هیته. چون حسن ضیاظریفی خانواده (اینˇ برأرؤن) سیاستˇ مئن دبؤن، اونأ نی وختی زأک بو، توده حزبˇ روزنامهٰ‌نه خؤند و گاگلف فورت. 1529 زمسسؤن، وختی که گیلانˇ مئن یکته توده‌یی خال دستگیر بنن، حسن ضیاظریفی نی به عنوان کسی که باخبر بو بازداشت بنه و چار تا پنج روز رشتˇ دژبانˇ زندانˇ مئن زندانی بو.

سال 1534، وختی که مللی جبهه خو سیاسی فعالیتؤنه سرأیته، حسن ضیاظریفی نی بوشؤ ای جبهه مئن و اوشؤنˇ جلسهٰ‌نˇ مئن کی جبهه رهبرؤنˇ خؤنهٰ‌نˇ مئن (مثلˇ دؤکتؤر سنجابی و دؤکتؤر صدیقی) تشکیل بنأ بو شرکت گود و اوشون‌ئبه کار گود. مثلن اعلامیه پخش گود یا تجمعؤنˇ مئن شرکت گود یا دانشگا تعطیلی مئن همکاری گود. 1534 زمسسؤن، انتخاباتی فعالیتؤنˇ وأسی بازداشت ببؤ و دو ماه قزل قلعه زندانˇ مئن دبو و بازون رها ببؤ.

1536 شریر ما 17، وختی کی چتربازؤن دانشگاهˇ مئن فوروز بمأ بؤن، اینˇ کلله، سرنیزه همره به شدت زخمی ببؤ و 1536 دیا ما 28، حؤکؤمت نظامی مئن دستگیر ببؤ و پنج ما قؤلدؤنئکˇ مئن دبو و دو ماه آزادی پسی بشؤ اجباری و 18 ماه ارتشˇ مئن ایسأ بو و بازون، یکته شرکتˇ مئن (بهشهرˇ شرکت) مشغول به کار ببؤ.

سال 1541 پئیز، ساواک یکته کؤمؤنیستی انقلابی سازمانه کی به پارتیزانی جنگ اعتقاد داشت کشف کؤنه و دوتته اونˇ رهبرؤنه (بیژن جزنی و عباس سورکی) گینه. حسن ضیاظریفی نی هی جرگه مئن عضو بو و او دو نفرˇ گیتنˇ پسی، جرگه افرادˇ هدایت و رهبری‌یه به عهده گینه، امما هو سال، امیر ما 11، حسن ضیاظریفی‌م دستگیر بنه و نظامی دادگاهˇ مئن به 10 سال حبس محکوم بنه...دۊمباله

جرگه'ن

ايمرۊ

ايمرۊ: دۊشمبه، ۱۵۹۲ ديلمي، سیا ما ۶ (۱۵ آوريل سال ۲۰۱۹)

Wikipedia:سیا ما ۶ دؤجئه تفاقؤن

دؤجئه تاتايي

پامادور ایتا گولدارˇ گیاه ایسه کی اونه مئوه دونیا مئن پور مصرف و خورده به. پامادور بعنوان ایتا خوردنی گیاه ایسه کی اونه مئوه ، خورد و خوراک مئن پور ارزش و جاجیگاه دره.

کاسپي زوؤنؤن