آمار

آمار صفحه
صفحه‌های محتوایی۶٬۸۱۰
صفحه‌ها
(تمام صفحه‌های این ویکی، از جمله صفحه‌های بحث، تغییرمسیر و غیره)
۱۴٬۲۶۶
پرونده‌های بارگذاری‌شده۸۰۸
آمار ویرایش‌ها
ویرایش صفحه‌ها از هنگامی که Wikipedia راه‌اندازی شده۶۴٬۳۳۵
متوسط ویرایش‌ها به ازای هر صفحه۴٫۵۱
کارگيرˇ آمار
کارگيرؤن ثبتˇ نام بؤده (فهرست اعضا)۱۴٬۹۹۰
کاربران فعال (فهرست اعضا)
(کاربرانی که در ۳۰ روز قبل فعالیتی انجام داده‌اند)
۱۹
ربات‌ها (فهرست اعضا)۹
کيا'ن (فهرست اعضا)۴
مدیران رابط کاربری (فهرست اعضا)۰
شأردويرؤن (فهرست اعضا)۰
دۊخۊسانگرۊن (فهرست اعضا)۰
ویکیبدان (فهرست اعضا)۰
سازندگان حساب (فهرست اعضا)۰
درون‌ریزان (فهرست اعضا)۰
واردکنندگان تراویکی (فهرست اعضا)۰
معافیت‌ها از بستن دسترسی آی‌پی (فهرست اعضا)۰
بازرسان کاربر (فهرست اعضا)۰
کاربران تأییدشده (فهرست اعضا)۰
مدیران اشتراک فشاری (فهرست اعضا)۰
کاربران مسدود شده از ابزار اطلاعات آی‌پی (فهرست اعضا)۰
آمارهای دیگر
واژه‌ها در همۀ صفحه‌های محتوایی۶۱۳٬۶۴۰