آمار

بوؤز: گردسن، وامج
آمار صفحه
صفحه‌های محتوایی۵٬۶۳۲
صفحات
(تمام صفحه‌های این ویکی، از جمله صفحه‌های بحث، تغییرمسیر و غیره)
۱۱٬۸۴۳
پرونده‌های بارگذاری‌شده۸۰۷
آمار ویرایش‌ها
ویرایش صفحه‌ها از هنگامی که Wikipedia راه‌اندازی شده۵۱٬۵۹۹
متوسط ویرایش‌ها به ازای هر صفحه۴٫۳۶
کارگيرˇ آمار
کارگيرؤن ثبتˇ نام بؤده۱۰٬۰۱۳
کاربران فعال (فهرست اعضا)
(کاربرانی که در ۳۰ روز قبل فعالیتی انجام داده‌اند)
۱۷
ربات‌ها (فهرست اعضا)۹
کيا'ن (فهرست اعضا)۳
شأردويرؤن (فهرست اعضا)۰
ویکیبدان (فهرست اعضا)۰
سازندگان حساب کاربری (فهرست اعضا)۰
درون‌ریزان (فهرست اعضا)۰
واردکنندگان تراویکی (فهرست اعضا)۰
معافیت‌ها از قطع دسترسی آی‌پی (فهرست اعضا)۰
پنهانگران (فهرست اعضا)۰
بازرسان کاربر (فهرست اعضا)۰
کاربران تأییدشده (فهرست اعضا)۰
آمارهای دیگر
کلمات در تمام صفحات محتوا۳۴۳٬۴۹۸
پیام‌های انبوه در صف۰