پرش به محتوا

Wikipedia:کيا'ن

Wikipedia جي
کيا لؤگؤ ويکيپديا ميئن

کيا'ن، ويکي-نويسؤني ايسسن گه يپأره ويشترى مؤديريتˇ فند ؤ ليمه شنأسنن. گيلکي ويکيپديا کيا بؤنˇ ويسين خأ هئره ناقلن پؤنصدته دچين-وأچين دأشتن ؤ سۊ ماه، کارگيرˇ ثبتˇ نؤم أجي بۊگذري. ايمأ خأ ائره درخاست دأن ؤ کارگيرؤنه دۊخؤن زأن تا بيئن بينن ؤ اۊنه رأى بدن.

کيا'نˇ ليست