جرگه:جۊغرافي ؤ جيگه'ن

Wikipedia جي

جيررچؤن

اي ۴ جيرجرگه اي جرگه ميئن درن؛ اي جرگه سرجمع ۴ته جيرجرگه دأنه.

ر

ش

ک

گ

"جۊغرافي ؤ جيگه'ن" جرگه مئنˇ ولگؤن

اي ۶ ولگ اي جرگه ميئن درن؛ اي جرگه سرجمع ۶ته ولگ دأنه.