یئخبندان ٚ زمات

Wikipedia جي

یخبندانˇ زمات (اینگیلیسی:Ice age) ایتا زیمین شناسی دوره ایسه کی تمام زيمي سطح ، یخ و برف جه تشکیل بوبوسته بو. یخبندانˇ زمات ایتا دوره طولانی مدت بو کی چند میلیون سال دوارسته. زیمین شناسی دورون ، یخبندانˇ زمات چندتا خال ایسه و اونه واپسی خال حدود دو و نیم میلیون تا یازده هیزار سال پیش واگرده. آ زمات مئن بو کی انسان مدرن پیدا بوبوسته و زمین دورون پخشا بوسته. اونه پسی ، ایتا کوچی یخبندانˇ زمات نی تا قرن هیژدهم میلادی مئن کلسیا تۊک و نسا تۊک مئن ادامه دأشتی کی طبیعی یخچالان أمره بو. بازون زیمی آب و هوا تغییر بوگوده و گرم تر بوبوسته و هسأ گرما وأستی طبیعی یخچالان آو بوستن دره و روج به روج کوچیتر بوستن دره.[۱]

سربس[دچينواچين]

  1. ice age geology