کاليفؤرنيا

Wikipedia جي

کالیفرنیا ایتا خورتابی ایالت آمریکا مئن و پورجمعیت ترین آمریکا ایالت ایسه. کالیفرنیا سال ١٨٥٠ میلادی بطور رسمی سی و یکمی آمریکا ایالت بوبوسته. کالیفرنیا جه کلسیا اؤرگۊن ، جه خورتاب نوادا و آریزونا ، جه نسا مکزیکˇ صارا و جه آفتونشست آرامˇ اؤقیانوس أمره حدود بوبوسته. کالیفرنیاˇ مرکز شهر ساکرامنتو ایسه. شهران لؤس آنجلس ، سن فرانسیسکو و سن دیگؤ پورجمعیت ترینˇ ایالتˇ شهران ایسید. قرن شانزدهم مئن أ ایالت توسط اسپانیاییئن کشف بوبو. کالیفرنیا لقبˇ زرین ایالت ایسه.[۱]

سربس[دچينواچين]

  1. Golden State