آلاباما

Wikipedia جي
آلاباما ، آمریکا ایجایی نقشه سر

آلاباما بیست و دومی آمريکا ايجؤنأبؤ ايالتؤنˇ ایالت ایسه کی سال ۱۸۱۹ مئن تشکیل بوبوسته. آلاباما جه کلسیا تئنسی ، جه خورتاب جؤرجیا ، جه خورخوس میسیسیپی و جه نسا فلؤریدا و مکزیکˇ خلیج أمره همساده ایسه. آلاباما ایالتˇ مرکز مؤنتگؤمری نام دأره. آلاباما مساحت ۵۲۴۲۰ مایل مربع (۱۳۵٧٦٧ کیلومتر مربع) و اونه جمعیت طبق سال ۲۰۲۰ سرشوماری ۵٫۰۲۴٫۲٧۹ ایسه.[۱]

تاتایی جیگا[دچينواچين]

سربس[دچينواچين]

  1. Yellowhammer State