آلاسکا

Wikipedia جي
آلاسکا ایالت ، آمريکا ايجؤنأبؤ ايالتؤنˇ نخشه سر

آلاسکا (اینگیلیسی:Alaska) پیله ترینˇ آمريکا ايجؤنأبؤ ايالتؤنˇ ایالت ایسه. آلاسکا ایتا شبه جزیره ، کلسيايي آمريکا قاره مئن ایسه. آلاسکا پیله ترین شبه جزیره ، خۊرخوسˇ نیم کره مئن ایسه. آلاسکا جه کلسیا ، کلسیا بچاسسه اؤقیانوس ؛ جه خورتاب ، کانادا و بیریتیش کلمبیا و جه نسا آرامˇ اؤقیانوس أمره مرز دره. آلاسکاˇ پاتخت ، بونو نام دره. ویشتر آلاسکا جمعیت أ شهر مئن زندگی کونید. سال ٢٠٢٠ سرشۊماری ، آلاسکا جمعیت ٧٣٦٫٠٨١ بیشمارده بوبو. آلاسکا ایتا ایالت کم جمعیت ایسه و آمریکا ایالتان مئن سومین ایالت کم جمعیت ، ورمؤنت و وایومینگˇ پسی ایسه. آلاسکاˇ دئبار نیشان دیهه کی جه سابقه زمأت ، موختلفه مردمان زندگی گودید. جه هزاران سال پیش ، اولین آدمان جه بیرینگˇ تنگه کی بچأمسته بو ، کلسیا آمریکا دورون ورود بوگودید. هزاران سال وأسی بو کی آلاسکا بومیان خوشانه ره آزاتی أمره زندگی بوگودید. قرن هجدهم مئن ، رۊسيه اولین کشور بو کی آلاسکا صارا دورون ورود بوگوده و اونه خاکه واموجستید و آخربسر رۊسان ایتا قلمرو آلاسکا دورون خوشانه وأسی بپا بوگودید. اما جغرز آلاسکا سرما و بچأمسته طبیعت ، مشکل ایقتصادی و جابجایی هزینه باعث بوبو کی روسیه سال ١٨٦٧ مئن ، آلاسکا-یه به قیمت ٧.٢ میلیون دلار به آمریکا بؤفرۊخته. چند تا دوره تغییر و تحولˇ پسی ، سال ١٩١٢ مئن ، آلاسکا به ایتا منطقه تحت نفوذ آمریکا تبدیل بوبو و به تارئخ ٣ ژانویه ١٩٥٩ مئن ، آمریکا گنگرهˇ تصویب أمره ، بطور رسمی بعنوان چهل و نهمی ایالت شناخته بوبوسته.[۱][۲]سربس[دچينواچين]

  1. Video: 49th Star. Alaska Statehood, New Flag, Official, 1959/01/05 (1959). Universal Newsreel. 1959. Archived from the original on May 15, 2012. Retrieved February 20, 2012.
  2. Alaska state, United States