کلسيايي آمريکا

Wikipedia جي
کلسیا آمریکا
Map
نام
نام ٚ بۊنه
ايختصاري نام
北米북미 ویرایش مقدار در Wikidata
ايداري تخسيمان
ايداري تخسيمان
جۊغرافي باره
پيلئکي
۲۴٬۹۳۰٬۰۰۰ km² ویرایش مقدار در Wikidata
جمعيت
جمعيت
۵۷۹٬۰۰۰٬۰۰۰ ویرایش مقدار در Wikidata
باخي ايطلاعات
جۊغرافي کؤد
6255149 ویرایش مقدار در Wikidata
کلسيايي آمريکا

کلسیايي آمریکا یا شۊمالي آمریکا یکته واوینه آمریکا قاره جی. شومالی آمریکا قاره مئن سه تا کشور نهأ: کانادا، آمریکا بانی مکزیک.


سربس[دچينواچين]