کانادا

Wikipedia جي

کانادا (اينگيليسي مئن: Canada) ایته کیشور آمریکا قاره مئن ايسه کي آمريکا بۊجؤر نهأ. أ کیشور همسۊد ٚ قلمرؤ مئن دره ؤ اۊن ٚ رسمي زوؤنؤن اينگيليسي ؤ فرانسوي (ويشتر کبک ٚ ايالت ٚ مئن) ايسه. کانادا پيلئکي (مساحت) تقریبا ۱۰ ميليۊن کيلۊمتر مربع ايسه ؤ دۊنيا مئن دۊوؤمي پيله کيشوره ؤ أن ٚ جمعيت ۳۶ ميليۊن ؤ أن ٚ نیشتجاء اؤتاؤا ایسه.

Flag of Canada (Pantone).svg

سربس[دچينواچين]