جرگه:وانيويسانی گه أ آیتم-أ کارأگيرده P2096

Wikipedia جي

"وانيويسانی گه أ آیتم-أ کارأگيرده P2096" جرگه مئنˇ ولگؤن

اي ۲۰۰ ولگ اي جرگه ميئن درن؛ اي جرگه سرجمع ۲۲۳ته ولگ دأنه.

(صفحهٔ قبلی) (صفحهٔ بعدی)
(صفحهٔ قبلی) (صفحهٔ بعدی)