جرگه:وانيويساني گه ايطلاعات ٚ جعبه دأرده

Wikipedia جي

"وانيويساني گه ايطلاعات ٚ جعبه دأرده" جرگه مئنˇ ولگؤن

اي ۲۰۰ ولگ اي جرگه ميئن درن؛ اي جرگه سرجمع ۲۲۳ته ولگ دأنه.

(صفحهٔ قبلی) (صفحهٔ بعدی)
(صفحهٔ قبلی) (صفحهٔ بعدی)