جرگه:ناقص مقاله‌ئن

Wikipedia جي

ای رجه مئن امه ناقص مقاله‌ئنه جیرخالؤنه ده تینیم. اگر خأنید شیمی هنه شر نی ئره بده ببی، شیمی بنویشته جیر، ناقص مقاله‌ئن ِ رجه نشؤنأ ( [[category:ناقص مقاله‌ئن]] ) بنأید تا ئره نوشؤن هدأ بی.

جيررچؤن

اي ۲ جيرجرگه اي جرگه ميئن درن؛ اي جرگه سرجمع ۲ته جيرجرگه دأنه.

ا

م

"ناقص مقاله‌ئن" جرگه مئنˇ ولگؤن

اي ۲۰۰ ولگ اي جرگه ميئن درن؛ اي جرگه سرجمع ۳۷۲ته ولگ دأنه.

(صفحهٔ قبلی) (صفحهٔ بعدی)
(صفحهٔ قبلی) (صفحهٔ بعدی)