سوسن تسلیمی

Wikipedia جي

سوسن تلسیمی
تئاتر و سينما نابغه، يه‌ته معروف بازيگر، منيره و خسرو تسليمی دتر. بهمن 1328 هجری شمسی رشت مئن به دونيا بومو. اين ِ پئر و مار نی تئاتر مئن کار گودن. سوسن تسليمی، هچين پنج ته فيلم ايران ِ مئن بازی بئوده کی هی‌ته مجوز هنگيته. امّا هی پنج‌تا فيلم وس بو کی اين ِ اسم ايران ِ سينما تاريخ ِ مئن، ثبتا بی. هسا، سوئد مئن، کارگردانی کونه و انستيتو فيلم سوئد هيأت موديره مئن عوضو ايسه. سوسن تسليمی خو اولين نمايشنامهٰ، يازده ساله‌گی مئن بازی بئوده، «عدل امين» ِ دبستان مئن. ای نمايشنامه مئن، اون ابوموسلم خوراسانی نقشه بازی گود!
Susan Taslimi
سال 1348 هجری شمسی، طبيعی ديپلوم هگيته. هو سال نی تهران «هنرهای زيبا دانشکده»، تئاتر رشته مئن قبولا بو و خو تحصيله سراگيته. انقلاب پسی، اين ِ اولين فيلم توقيف بوبؤ. اين ِ دومين فيلمأ نی هيتو! «تئاتر شهر» ِ جی اخراجا بؤ. اين ِ سوّمی فيلم کی بهرام بيضايی امره بو، باشو غريبه کوچک بو کی اونم اوّل توقيفا بؤ. وختی بيضايی خاست «شايد وقتی ديگر» فيلمه چاکونی، سوسن تسليمی بازی امره موخالفت بوبؤ و کولّی جان‌کنش ِ پسی، اين ِ بازی امره موافقت بئودن. ولی اون‌قدر اين ِ پا جولو سنگ تودأن و اين ِ ره موشکلات و موانع به وجود بأردن کی ناچارا بو کی ايران ِ جی بشی.

سوسن تسلیمی

بوشؤ سوئد و بلأخره سال 1991 ميلادی، بتؤنسه «مده‌آ» نمايشنامهٰ ببری صحنه سر. خودش کارگردانی بئوده و خودش بازی بئوده. چون هی‌کسه نداشت کی اون ِ موقابل ِ نقشؤنه بازی بکونی، همه‌ته نقشؤنه خودش، ماسک ِ امره بازی بئوده! اين ِ کار، سوئد مئن پيشرفت بئوده و هسا، سوئد مئن، خو هونره پيش برده دره. گرچه ايران يه‌ته خو خوروم هونرمنده دس جی بدأ، امّا سوسن تسليمی نااميدأ نوبؤ و خو هونره سوئد مئن نی نشان بدأ و پيشرفت بئوده.

سوسن تسليمی، ای سالؤن، سوئد ِ فرهنگ و هونرِ وزيرِ موشاور ايسه و سال 2002 مئن نی، «شخصيت مومتاز فرهنگی» جايزهٰ هگيته.

راجه به سوسن تسليمی به فارسی
Susan Taslimi


گیلان بازیگران

کیومرث ملک مطیعی، ملکه رنجبر، مهدی هاشمی، ناصر هاشمی، سیروس گرجستانی، سوسن تسلیمی، حمیده خیرآبادی، ثریا قاسمی، پرویز صیاد، عباس امیری، رحیم نوروزی، علیرضا مجلل، فاطمه هاشمی، سید علی میری، نورالدین دعایی، شهرام حقیقت دوست، فرخ لقا هوشمند.

رشتˇ سرشناسان

ابوالحسن ابتهاج . غلامحسین ابتهاج . امیر هوشنگ ابتهاج . نیره ابتهاج سمیعی . مهدی احمدی . نادر ادیب سمیعی . ولی‌الله اردشیری . عباس اسدی سمیعی . محمدعلی افراشته . حسن اکبر . صادق خان اکبر . فتح الله خان اکبر . محسن اکبر . اسماعیل اکبر . محمدی انشایی . لیلا بهشتی . محمد بشرا . غلامحسین بیگلربیگی . محمود بهزاد . ابراهیم پورداود . محمدتقی پوراحمد جکتاجی . افشین پرتو . فریدون پوررضا . سعید تحویلداری . سوسن تسلیمی . محمود تقی زاده منظری . علیرضا پنجه ای . کاظم جفرودی . علی آقا چایچی . میرزا کوچک‌خان جنگلی . سید محمد خاتمی . شیخ حسن دانش . سیاوش دیلمی رزمخواه . داریوش رمضانی . غلامرضا رحمت سمیعی . محمدعلی خان رحمت آبادی . میرزا کریم‌خان رشتی . میرزا حبیب الله رشتی . ملا طاهر رشتی . میر عبدالباقی رشتی . قدسی رشتی . آقابابای رشتی . حاجی آقا میر رشتی . محمود رضا . رضا رفیع . میرزا خلیل رفیع . سید محمود روحانی . انوشیروان روحانی . وانشا رودبارکی . عیسی سروش . محمد ستاری . جهانگیر سرتیپ پور . حسین سمیعی . تاج الملوک سمیعی . مرجانه ساتراپی . ملا رفیع شریعتمدار . ملا محمدمهدی شریعتمدار . یوسف صمدزاده . پروین صوفی . محمود طیاری . منصور صارمی . توران فتح الله زاده . حسن فلکشاهی . کریم کشاورز . فریدون کشاورز . خسرو گلسرخی . یعقوب کوچکی زاد . سینا عزتی گیلوائی . عبدالکریم گلشنی . محمود نامجوی . ابراهیم نبیل سمیعی . فریدون نعیمی اکبر . فریدون نوزاد . محمد وکیل التجار یزدی . محمدرضی ویشکایی . مرتضی ویشکایی . امنون نتصر . عزت الله خان هدایت . عزت الله صمصام بزرگی