حمیده خیرآبادی

از Wikipedia
واز بکون به: گردسن، واموج


حمیده خیر آبادی ۱۳۰۳ مین به دونیا بومو ، ایته جی بازیگران زن سینمای ایران ایسه .اون رشت مین جه اوستان گیلان ایران مهد تئاتر به دونیا بومو. اون ثریا قاسمی مار ایسه.این ۳۱ فروردین ۱۳۸۹ اینه تهران بمورده.


فیلمانی که بازی بوگود0[دچین‌واچین]

Ghas7.jpgگیلان بازیگران

کیومرث ملک مطیعی، ملکه رنجبر، مهدی هاشمی، ناصر هاشمی، سیروس گرجستانی، سوسن تسلیمی، حمیده خیرآبادی، ثریا قاسمی، پرویز صیاد، عباس امیری، رحیم نوروزی، علیرضا مجلل، فاطمه هاشمی، سید علی میری، شهرام حقیقت دوست، فرخ لقا هوشمند.