پرش به محتوا

تياتر

Wikipedia جي
(مسير عوضاؤدن تئاتر أجي)
ایته جه تياتر ٚ نمادان
تياتر ٚ سالؤن
آمفي تياتر

تياتر ايته خال، نمایشي هۊنران ٚ جه ايسه گه ايته داستان-أ دئنکسان ٚ ره نيشان دهه. تياتر مۊختلف نؤعان ٚ مئن؛ درام، اؤپرا، باله، کابۊکي، مۊزيکال، ماریؤنت، پانتؤميم، خياباني ؤ شؤرايي مأنستن تخسيم به. تياتر ٚ بنه یۊنان-أ وأگرده ؤ بأزۊن رۊم ٚ جه اۊرۊپا ؤ دۊنیا همه جيگا مئن رواج بيافته.

تاؤرمينا کؤنه تئاتر، ايتاليا سيسيل ٚ دۊرۊن

نام[دچينواچين]

تياتر (یۊناني مئن: θέατρον) ایته واجه ایسه کؤنه یۊناني زوان ٚ مئن گه اۊن ٚ معني «چيزي ایسه گه اۊن-أ فأندرئده». ایران ٚ دۊرۊن تياتر «نمایش» ٚ نام ٚ أمرأ ني معرۊف ايسه.

تياتر ٚ باره[دچينواچين]

تياتر خوره انواع و اقسامی داره ایجور تياتره که سالون مین برگوزار به که او سالون به آمفی تئاتر معروف ایسده و اوجیگایی که اونه رو نمایش بازی کونده "سِن" نام داره . انواع و اقسام تئاتران : اپرا ، باله ، کابوکی ، پانتومیم ، خیمه شب بازی و تئاتر عروسکی و.... البته ایران مین و هطو گیلان دورون هم ایته نمونه جه تئاتران نها که اونه تعزیه گیدی. تئاتر خیابانی هم ایته دسته جه تئاتران ایسه که ا چن ساله مین ویشتر داب ببسته و ویشتر اونه سر کار کونیدی . ا تئاتر خیابانان مین و پارکان دورون برگوزارا به و اسباب و لوازمی هم به او صورت نیاز نداره . تئاتران مین بعضی زماتان جه موسیقی ، نور ، صدا و رقص هم ایستفاده به تا اونه کیفیتا بالا ببرن.

سربس[دچينواچين]