پرش به محتوا

جرگه:مردوم

Wikipedia جي

ای رجه مئن امه مردومه جیرخالؤنه ده تینیم. اگر خأنید شیمی هنه شر نی ئره بده ببی، شیمی بنویشته جیر، مردوم ِ رجه نشؤنأ ( [[category:مردوم]] ) بنأید تا ئره نوشؤن هدأ بی.

جيررچؤن

اي ۲ جيرجرگه اي جرگه ميئن درن؛ اي جرگه سرجمع ۲ته جيرجرگه دأنه.

س

گ

"مردوم" جرگه مئنˇ ولگؤن

اي ۲۰۰ ولگ اي جرگه ميئن درن؛ اي جرگه سرجمع ۵۸۶ته ولگ دأنه.

(صفحهٔ قبلی) (صفحهٔ بعدی)

ش

(صفحهٔ قبلی) (صفحهٔ بعدی)