پرش به محتوا

خاخور

Wikipedia جي

ایته جه خانوادگی نسبتان. خانواده زاکانˇ میان، اونی که لاکو یا کؤره، اونˇ نسبت با هو خانواده ریکه به: خاخوری و اون به او ریکه خاخور. برعکس، او ریکه، به او کؤرˇ برأر.

-برار