پرش به محتوا

شهرستان ابهر

Wikipedia جي
زنجان اوستان

ابهر شهرستان ایته جه شهرستانان زنجان اوستان ایسه . جه کیشور ایران که اونه مرکز هم ابهر شهر ایسه.


کیشوری تقسیمان

[دچينواچين]
    • ابهررود دهستان
    • حومه دهستان (ابهر)
    • درسجین دهستان
    • دولت آباد دهستان (ابهر)
    • صائين قلعه دهستان

شهران: ابهر، صائین‌ قلعه و هیدج

شهر: سلطانیه

زنجان (اوستان)

زنجان (اوستان)

مرکز زنجان
شهرستانان ابهر | ایجرود | خدابنده | خرمدره | زنجان | طارم | ماه ‌نشان
شهرون

آب‌ بر | ابهر | چورزق | حلب | خرمدره | دندی | زری ‌آباد | زرین ‌رود | زنجان | سجاس | سلطانیه | صائین ‌قلعه | قیدار | گرماب | ماه ‌نشان | هیدج | سهرورد | ارمغان خانه

دئنی جیگان

شارشار آبشار  | زنجان بازار  | رختشویخانه بنا  | کرسف تپه‌هان باستانی  | داش‌کسن | قاطرچی دربند  | خرمنه‌سر غار  | کتله‌خور غار  | بهستان قلعه  | گنبد سلطانیه | زنجان مسجد جامع  | اژدها معبد  | زنجان موزه  | کاسپین نمایشگاه بین‌المللی