شهرستان خرمدره

Wikipedia جي
زنجان اوستان

خرمدره شهرستان ایته جه شهرستانان زنجان اوستان ایسه . جه کیشور ایران که اونه مرکز هم خرمدره شهر ایسه.


کیشوری تقسیمان[دچينواچين]

 • خرمدره شهرستان بخش مرکزی
  • الوند دهستان
  • پلاس دهستان
  • خلیفهلو دهستان
  • ویستان پائئن دهستان
  • ویستان بالا دهستان
  • رحمت آباد دهستان
  • نصیر آباد دهستان
  • قلعه حسینیه دهستان
  • سوکهریز دهستان
  • فلج دهستان
  • شویر دهستان
  • اردجین دهستان
  • باغدره دهستان
  • اسلام آباد دهستان
  • انجلیین دهستان
  • خرمدره دهستان

شهر: خرمدره


زنجان (اوستان)

زنجان (اوستان)

مرکز زنجان
شهرستانان ابهر | ایجرود | خدابنده | خرمدره | زنجان | طارم | ماه ‌نشان
شهرون

آب‌ بر | ابهر | چورزق | حلب | خرمدره | دندی | زری ‌آباد | زرین ‌رود | زنجان | سجاس | سلطانیه | صائین ‌قلعه | قیدار | گرماب | ماه ‌نشان | هیدج | سهرورد | ارمغان خانه

دئنی جیگان

شارشار آبشار  | زنجان بازار  | رختشویخانه بنا  | کرسف تپه‌هان باستانی  | داش‌کسن | قاطرچی دربند  | خرمنه‌سر غار  | کتله‌خور غار  | بهستان قلعه  | گنبد سلطانیه | زنجان مسجد جامع  | اژدها معبد  | زنجان موزه  | کاسپین نمایشگاه بین‌المللی