شهرستان ایجرود

Wikipedia جي
زنجان اوستان

ایجرود شهرستان ایته جه شهرستانان زنجان اوستان ایسه . جه کیشور ایران که اونه مرکز هم زرین آباد شهر ایسه.


کیشوری تقسیمان[دچينواچين]

شهر: زرین‌ آباد

  • حلب بخش
    • چولجه قشلاق دهستان
    • ایجرود پائین دهستان

شهر: حلب


زنجان (اوستان)

زنجان (اوستان)

مرکز زنجان
شهرستانان ابهر | ایجرود | خدابنده | خرمدره | زنجان | طارم | ماه ‌نشان
شهرون

آب‌ بر | ابهر | چورزق | حلب | خرمدره | دندی | زری ‌آباد | زرین ‌رود | زنجان | سجاس | سلطانیه | صائین ‌قلعه | قیدار | گرماب | ماه ‌نشان | هیدج | سهرورد | ارمغان خانه

دئنی جیگان

شارشار آبشار  | زنجان بازار  | رختشویخانه بنا  | کرسف تپه‌هان باستانی  | داش‌کسن | قاطرچی دربند  | خرمنه‌سر غار  | کتله‌خور غار  | بهستان قلعه  | گنبد سلطانیه | زنجان مسجد جامع  | اژدها معبد  | زنجان موزه  | کاسپین نمایشگاه بین‌المللی