پرش به محتوا

جرگه:جوغرافی

Wikipedia جي

تیرتاش تیرتاش یته مله هسته در شمال ایران استان مازندران 5 کیلومتری بین شهرستان گلوگاه و 20 کیلومتری شهرستان بهشهر هسته.حدود ویشتر از 3000 نفر جمعیت دانه.شغل بیشتر مردم روستاکشاورزی و دامداری هسته.و بعضی ها هم کارخانجاتی که این منطقه دله دره کارکاندنه.95 % مردم باسواد هستنه.خله به سواد خاشه وچا اهمیت دننه.امه مله دله 4 تا مدرسه ابتدای راهنمای و دبیرستان و هنرستان دان دخانیات دانه که شرکت دخانیات یته خانه بهداشت. سه تا مسجد دانه به نومهای مسجد صائب الزمان و مسجد جامع و مسجد امام حسین.دتا تکیه دانه به نومهای تکیه حضرت زینت و فاطمیه.امه مله مردم خله مذهبی هستنه.امه مله چشمه های قشنگی هم دانه به نومهای یخ چشمه و بسیج جشمه جنگل خله قشنگ و سرسبز رودخونه پرآب دانه. عربی خلیج

جيررچؤن

اي ۳ جيرجرگه اي جرگه ميئن درن؛ اي جرگه سرجمع ۳ته جيرجرگه دأنه.

س

ک

  • کو(۱۳۲ و)

"جوغرافی" جرگه مئنˇ ولگؤن

اي ۲۰۰ ولگ اي جرگه ميئن درن؛ اي جرگه سرجمع ۲٬۵۶۶ته ولگ دأنه.

(صفحهٔ قبلی) (صفحهٔ بعدی)

ا

(صفحهٔ قبلی) (صفحهٔ بعدی)