پرش به محتوا

أنزلي سل

Wikipedia جي

أنزٚلي سٚل (فارسي زوؤن ٚ جي: تالاب انزلی) ايته پيله سل ايسه کي أنزلي شأرستان ؤ گيلانˇ مئن نأ.[۱] أنزلي سل ٚ پيلئکي ۲۰ هزار هکتار-أ فأرئسه ؤ جه پيله‌ترين طبيعي زيويشرؤن ايران ٚ دۊرۊن ايسه[۲] ؤ ساليار پۊر جه پرزنان، کلسيايي سامانان ٚ جه أ سل ٚ مئن آیده.[۳] أنزلي سل خۊ جۊغرافي جيگا وأسي باخي ايران ٚ سلان ٚ أمرأ پۊر تفاوت دأره. هأتؤ ني چند ته جزيره أنزلي سل ٚ مئن نهأ. أنزلي سل جؤز أنزلي شأرستان، رشت ٚ شأرستان، خۊمام ٚ شأرستان ؤ سۊماسرا شأرستان ٚ أمرأ ني مجاورت دأره. أ سل ٚ مئن سۊ ته أصلي جزيره نهأ کي ميان پۊشته، پيله جزيره ؤ کۊچي جزيره نام دأرده.[۴][۵] اي سل دئه ايسه خۊ دئبار ٚ شر أ جلي‌ئه چيکأدأ دأره یأ خۊشتن ٚ روال-ه پيشأيته.[۶] هيته‌ني بقا اۊ حأیواناتي ره گه اۊشؤن ٚ زيندگي اي سل ٚ أرأ تشک بؤخؤرده دأشت ايسه خطر دکته.[۱]

سربس[دچينواچين]