پرش به محتوا

فارسي زوؤن

Wikipedia جي
فارسي
کلي اطلاعات
بۊمي نامپارسي، форсӣ
باخي ناماندري، تاجيکي، تاتي
زوان ٚ داميشک ٚ نامانپارسيگ، پارسه
بومي جيگایانايران، أفغانستان، تاجيکستان، اۊزبکستان، پاکستان، بحرىن، عراق، آذرباىجان ٚ جؤمۊري
گۊتنکسان ٚ شۊمار۷۸ ميليۊن
زوان ٚ درزا • هيندۊاۊرۊپايي
 • هيندۊايراني
 • خۊرخۊسي ايراني
 • خۊرخۊسي نسايي ايراني
 • فارسي
أولي گۊنه‌ئن • کؤنه پارسي
 • مئني پارسي
معىار ٚ گۊنه‌ئنايران ٚ فارسي
أفغانستان ٚ فارسي (دري)، تاجيکستان ٚ فارسي (تاجيکي)
گۊىشانايراني
أفغانستاني
تاجيکي
هزارگي
أىماقي
بۊخاري
پهلواني
دهواري
فارسىهۊد
یهۊدي-تاتي
أرمني-تاتي
قفقاز ٚ تاتي
لئجه‌ئنتئراني
اصفهاني
شيرازي
مشهدي
آباداني
کابؤلي
هراتي
بندري
سيستاني
همداني
قزويني
ىزدي
کرمانشاهي
نيويشتن ٚ سيستمفارسي أليفبي
تاجيکي أليفبي
فارسي برىل
رسميت ٚ اؤضاع
رسمي جيگایانايران (فارسي ٚ نام أمرأ)
أفغانستان (دري نام ٚ أمرأ)
تاجيکستان (تاجيکي نام ٚ أمرأ)
زوان ٚ آکادمي‌ئنفارسي أدب ؤ زوان ٚ فرهنگستان
أفغانستان ٚ علۊم ٚ آکادمي
رۊدکي أدبيات ؤ زوان ٚ اينستيتۊت
زوان ٚ کؤدان
ايزؤ ۱–۶۳۹fa
ايزؤ ۲–۶۳۹per
ايزؤ ۳–۶۳۹fas


فارسي يا پارسي ايته نسايي خۊرخۊسي ايراني زوؤنه گه اين ٚ بۊنگه هيندۊاۊرۊپايي زوانان ايسه. فارسي ايران ؤ أفغانستان ؤ تاجيکستان ٚ ميئن رسمي زوؤن ايسه.[۱] هيندۊستان ٚ رسمي زوؤن ني اينگيليس ٚ استعمار ٚ پيشي فارسي بۊ. فارسي زوؤنؤن حۊدۊدن ۱۱۰ ميليۊن نفر جمعيت دأنن. [۲]

سربس[دچينواچين]

  1. سعدي بۊنياد
  2. Windfuhr, Gernot. The Iranian Languages. Routledge. 2009. p. 418