أفغانستان

Wikipedia جي

أفغانستان ایتا کشورˇ نام ، آسیای میانی دورون ایسه. جه نسا ور پاکستان ، جه آفتونشستˇ ور ایران أمره ، جه کلسیا ور اۊزبکستان ، ترکمنستان و تاجیکستان أمره و جه خورتابˇ ور چين أمره مرز دأره. أفغانستان جه قدیم زمات ایتا ارتباطی پورد مأنستن بو کی آسيا و اۊرۊپا متصل گودی و تجاری کاروانان جه أفغانستان دورون رادوار گودید. هنه وأستی أفغانستانˇ دئبار مئن ، موختلفه امپراتوریان حق سأی بوگودید أفغانستانˇ صارای فوسینید و تا هسا اختلافات سیاسی و جنگ داخلی أفغانستان دورون به یادگار بماسنته. أفغانستان ایتا کشور محصور به خشکی و کوهستانی ایسه. أفغانستانˇ صارا ۶۵۲۸۶۰ کیلومتر موربع ایسه و سال ۲۰۲۲ میلادی جمعیت سرشماری حدود چیهل میلیون جمعیت دأره کی حدود ۲۵ درصد جمعیت شهر مئن زندگی کونید. أفغانستانˇ پاتخت و پیله ترین شهر کابؤل نام دأره.[۱] [۲]

سربس[دچينواچين]

  1. Da Afghānestān Jamhawrīyat
  2. Afghanistan Population