پرش به محتوا

آذربایجان ٚ جؤمۊري

Wikipedia جي
(مسير عوضاؤدن آذرباىجان ٚ جؤمۊري أجي)
آذربایجان ٚ جؤمۊري
Azərbaycan Respublikası ویرایش مقدار در Wikidata
جۊغرافي
بۊلند ٚ قۊلـله
جيرترين ٚ جيگا
کاسپئن ٚ دریا (−۲۸ متر) ویرایش مقدار در Wikidata
پيلئکي
۸۶٬۶۰۰ km² ویرایش مقدار در Wikidata
جمعيت
پایتخت
رسمي زوان
جمعيت
۱۰٬۱۴۵٬۲۱۲[۲] (۲۰۲۱) ویرایش مقدار در Wikidata
مردۊم ٚ زيوش ٚ اۊميد
۷۲٫۰۲۶[۳] (۲۰۱۶) ویرایش مقدار در Wikidata
نيظام
حۊکۊمت ٚ جۊر
جؤرترين مقام
الهام علی‌اف (fa) ترجمه (۲۰۰۳ – ) ویرایش مقدار در Wikidata
حۊکۊمت ٚ ريئيس
علی اسدف (fa) ترجمه (۲۰۱۸ – ) ویرایش مقدار در Wikidata
مۊقننه قۊوه
تفاقان
تأسيس ٚ زمات
۱۹۹۱ ویرایش مقدار در Wikidata
جيني ضريب
عدد
۲۶٫۶[۴] (۲۰۰۵) ویرایش مقدار در Wikidata
انساني تؤسعه شاخص
شاخص
۰٫۷۴۵[۵] (۲۰۲۱) ویرایش مقدار در Wikidata
بيکاري نرخ
۵٫۲[۶] (۲۰۱۴) ویرایش مقدار در Wikidata
ايقتصاد
پۊل ٚ واحد
مرکزي بانک
أفزۊده أرزش ٚ ماليات ٚ نرخ
۱۸ ویرایش مقدار در Wikidata
خالص ٚ خارجي مۊستقيم ٚ سرمایه گۊذاري
۶٬۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰[۷] (۲۰۲۳) ویرایش مقدار در Wikidata
قانۊني سند
۱۸ ویرایش مقدار در Wikidata
عددان ؤ نمادان
اينترنت ٚ کؤد
‎.az‏ (fa) ترجمه ویرایش مقدار در Wikidata
دریايي شيناسايي شۊماره
423 ویرایش مقدار در Wikidata
ايزؤ ۳۱۶۶–۱ آلفا-۲
AZ ویرایش مقدار در Wikidata
تيلفۊن ٚ کؤد
+994 ویرایش مقدار در Wikidata
باخي ايطلاعات
فرانئن ٚ جهت
قطار ٚ حرکت ٚ جهت
وبجيگا

آذرباىجان (Listeni/ˌæzərbˈɑːn/، رسماً آذرباىجان ٚ جؤمۊری قفقاز ٚ پیلته کیشوره کي خۊرخۊسي آسیا ؤ اۊرۊپا نسا چاررا میئن قرار بیته.

  1. ذکر شده در: قانون اساسی جمهوری آذربایجان. مدخل: 21. تاریخ انتشار: ۲۷ نؤوامبر ۱۹۹۵.
  2. ذکر شده در: World Bank Open Data. ناشر: بانک جهانی.
  3. "UNESCO Institute for Statistics".
  4. نشانی اینترنتی: https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI?locations=AZ.
  5. "Human Development Report". برنامه عمران ملل متحد. ۲۰۲۲.
  6. نشانی اینترنتی: http://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.ZS.
  7. نشانی اینترنتی: https://twitter.com/vesti__az/status/1773615714407948538.
  8. نشانی اینترنتی: http://chartsbin.com/view/edr.