پرش به محتوا

آذرباىجاني زوؤن

Wikipedia جي

آذرباىجاني زوؤن ىا آذري زوؤن (آذرباىجاني ميئن: آذربایجانجه ؤ لاتين ٚ خط ٚ أمرأ: Azərbaycanca) يته زوؤنه گه تۊرکي زوانؤن ٚ خؤنواده ميئن دره. اي زوؤن قفقاز ٚ ميئن تکلم بۊنه گه آذرباىجان ٚ جؤمۊري ميئن رسمئه ؤ داغستان ٚ ميئن‌أن يته جي رسمي زوؤنؤنه گه رۊسيه فدراسيؤن تصويب بؤده. آذرباىجاني زوؤن ٚ گۊتنکسؤنه ۲۲-۳۵ ميليۊن نفر تخمين بزأ دأنن. [۱][۲]

سربس[دچينواچين]