اميركلا

Wikipedia جيامیرکلا ایسم ایته روستا ایسه جه کسلیان دهستان ، سوادکوهشهرستان جه اوستان مازندران ، شومال ایران مین.


امیرکلا ایسم ایته روستا ایسه جه لفور دهستان ، سوادکوهشهرستان جه اوستان مازندران ، شومال ایران مین.
کسلیان دهستان روستاهان

لاجيم، اتو روستا، سنگنيشت، پاشاكلا، سی پی، مته كلا، پيرنعيم، لولاك كسليان، كچيد، اميركلا، ولوكش، سوخته سرا، بهمنان، وليلا، ززول.

سوادکوه شهرستان مرکزی بخش دهستانان

راستوپی دهستان • سرخکلا دهستان • کسلیان دهستان • ولوپی دهستان

لفور دهستان روستاهان

كالی كلا، رئيس كلا، عالمكلا، گالش كلا، نفت چال، بورخانی، امام كلا، دهكلان، پاشاكلا، شارقلت، افراسی، اوبن ، مرزيدره، گشنيان، خركاك، ميراركلا، سنگسی، تمر، لودشت، ريكو، غوزك رودبار، اسبوكلا، اغوزبن، چاكسرا، لفورك، حاجيكلا، درزيكلا، اميركلا.

مازندران (اوستان)

مازندران (اوستان)

مرکز ساری
شهرستانؤن آمل | بابل | بابلسر | بهشهر | تنکابن | جویبار | چالوس | رامسر | ساری | سوادکوه | قائم‌شهر | گلوگاه | محمودآباد | نکا | نور | نوشهر
شهرؤن

آلاشت | آمل | امیرشهر | ایزدشهر | بابل | بابلسر | بلده | بهشهر | بهنمیر | پل سفید | تنکابن | جویبار | چالوس | چمستان | خرم‌آباد | خلیل‌شهر | خوش‌رودپی | دابودشت | رامسر | رستمکلا | رویان | رینه | زرگرمحله | زیرآب | ساری | سرخ‌رود | سلمان‌شهر | سورک | شیرگاه | شیرود | عباس‌آباد | فریدون‌کنار | فریم | قائم‌شهر | کتالم و سادات‌شهر | کلارآباد | کلاردشت | کله‌بست | کوهی‌خیل | کیاسر | کیاکلا | گزنک | گلوگاه | گلوگاه (بابل) | گتاب | محمودآباد | مرزن‌آباد | مرزیکلا | نشتارود | نکا | نور | نوشهر 

خؤجير جيگأن

آب پری | لاریجان آب گرم | قرمرض آب معدنی | آلاشت | ایمامزاده کتی | بابلسر | چالدره پارک جنگلی | سی‌سنگان پارک جنگلی | دشت ناز پارک ملی | راه‌آهن ورسک پورد | محمدحسن‌خان پورد | نمک‌آبرود تله‌کابین  | جؤرده | نیما یوشیج خانه  | خشت‌پل | ولشت دریاچه  | سادات‌محله | آویدر سد خاکی  | لار سد  | علم‌کوه | کمربند غار  | شاهاندشت قلعه  | گردن قلعه  | رامسر کاخ  | باغ صفوی مجموعه  | آمل مسجید جامع  | بابل موزه  | خشکه‌داران موزه تاریخ طبیعی | کندلوس موزه  | ساری میدان ساعت  | رامسر هتل قدیم  

مازندران ِ دهاتؤن ِ فهرست