پرش به محتوا

سختسر

Wikipedia جي
(مسير عوضاؤدن رامسر أجي)
سختسر
ايته تاتايي رامسر ٚ جه
ايته تاتايي رامسر ٚ جه
کۊللي ايطلاعات
کيشورايران
اۊستانمازندران
شأرستانسختسر ٚ شأرستان
بخشمرکزي بخش
رسمي نامرامسر
باخي نامانرامسر
شأر بؤستن ٚ سال۱۳۶۴
مردۊم
جمعيت۳۵٬۹۹۷ نفر (۱۳۹۵)
جمعيت ٚ تراکؤم۹۷
نفر ايته کیلۊمتر مربع مئن
زوانگيلکي
مذهبشيعه
طبيعي جۊغرافي
بۊلندي درىا جه۲۱- متر
آو ؤ هأوا
سالانه دما ميانگين۲۱ درجه سانتيگراد
سالانه وارش ٚ ميانگين۱۲۰۰ ميلي‌متر
سالانه جرندي رۊجان۳ رۊج
باخي ايطلاعات
سؤغاتبج
چأيي
مرکبات
کيوي
تيلفؤن ٚ پيش‌شۊماره۰۱۱
رسمي وبجيگاسختسر ٚ شأرداري

سختسر یا رامسر (سختسر ٚ نام پهلوی سروند عوض بابا رامسر) یته شأر هیسه مازندران ٚ اۊستان ٚ غربی‌ترین نۊقطه دل. سختسر سختسر ٚ شأرستان ٚ مرکز هيسه. سختسر خۊرتاو ٚ جي شيرۊد ؤ تۊنکابؤن، خۊرخۊس ٚ جي چابۊکسر، کلسيا جي کاسپي دریا ؤ نسا جي ین ألبۊرز ٚ کۊهان-ه رسنه. سختسر منطقه‌اي هيسه که أجنبی‌ئن ٚ جي، نأ اسکندر مقدونی، نأ تۊرکان ؤ عربان ؤ مؤغؤلان، نتؤنسن که وره کامل بگيرن. هي مؤضۊع وأسي هیسه که اي شأر ٚ نام-ه سختسر بنأن که اي شأر ٚ مردۊم سرسختي ؤ مقاومت-ه نشان دنه. ای شأر ٚ قديمي ؤ أصلي نام،‌ سختسر هيسه. امّا ۱۵۰۹ دیلمی سال (۱۹۳۵ ميلادي) اي شأر ٚ نام، سختسر ٚ جي بابا رامسر.

محمد رضا پهلوي کاخ سختسر ٚ مئن

سخت‌سر ٚ آو ؤ هوا، تاوسسان ٚ مئن گرم ؤ مرطۊب ؤ زمسسان ٚ مئن سرد هیسه. کۊ ؤ دامان ؤ دریا ای شأر ٚ نزیکی دره که ای ر-ه خۊجۊرآکؤرده ؤ أمر باعث وکته تاوستانان ؤ تعطیل ٚ رۊجان مۊسافر بیه. سختسر یته فرۊدگا دأره. سختسر ٚ کۊهستاني جيگایان جؤردی مۊسان پۊر خۊجۊر ؤ خۊش آب ؤ هوا هیسن. سختسر ٚ کيشاورزي محصۊلان ٚ جي شأنه بج ؤ مرکبات ؤ چئي ؤ کيوي-یه ايشاره کؤردن.

سختسر ٚ مردۊم گیلک هیسن ؤ گیلکی گب زنن. سختسر ٚ گیلکی، گیلان ٚ شرقی گۊیشان-ه نزیکی دأره.


سختسر ٚ محله‌ئن[دچينواچين]

توساسان، آخوندمحله، ابریشم محله، لپاسر، نارنج بن، جنت رودبار، شاه منصور محله، غریب محله، چارصد دستگاه، طالش محله فتوک، چپرسر، دوسکول بن، رضی محله، دریا پشته، پۊرد ٚ سر، زکی محله، لمتر، تنگدره، مئن لات، اشکونه کوه، رمک، لیماکش، کرکت محله، گاورمک، حیدر محله، کوی تعاونی، سفید تمشک، جنگ‌سرا، لات محله، بامسی

دئني جیگان[دچينواچين]

 • قدیمی هتل
 • آب گرم معدنی
 • صفارود بوستان جنگلی
 • جؤردي
 • مارکوه قله]
 • دالخانی جنگل
 • تماشاگه موزه

سخت‌سر ٚ رۊخانان[دچينواچين]

 • صفا رود
 • ترک رود
 • نسارود
 • چالکرود
 • سرخانی رود
 • چالدره رود
 • پلنگ رود
 • نمک آبرود
 • رمک رود
 • شوراب سررود
 • برشی رود
 • میان حاله رود.

سختسر ٚ غاران[دچينواچين]

 • گرگر لوکا غار
 • یاغی لوکا غار
 • بام بامه غار
 • شب پره چال غار

سختسر ٚ پلاژان[دچينواچين]

 • پلاژ لیدو
 • پلاژ توسکا سرا
 • پلاژ شهرداری

تاتايي‌ئن[دچينواچين]

جۊر وا جۊر[دچينواچين]

سربس[دچينواچين]