سختسر

Wikipedia جي
(مسير عوضاؤدن رامسر أجي)


سختسر
ايته تاتايي سختسر ٚ جه

کلي اطلاعات

رسمي نام : رامسر
کشور : ایران Flag of Iran.svg
اۊستان : مازندران
شأرستان : سختسر ٚ شأرستان
بخش : مرکزي بخش
شأر بؤستن ٚ سال : ۱۳۶۴
مردۊم
جمعيت ۳۵٬۹۹۷ نفر (۱۳۹۵)
جمعيت ٚ تراکؤم: ۹۷
نفر هر کيلۊمتر مربع مئن
زوان: گيلکي
مذهب: شيعه
طبيعي جۊغرافي
بۊلندي درىا جه : ۲۱- متر
آو ؤ هأوا
سالانه دما ميانگين: ۲۱ درجه سانتيگراد
سالانه وارش : ۱۲۰۰ ميلي‌متر
ايته سال ٚ جرندي رۊجان: ۳ رۊج
شأر ٚ اطلاعات
شأردار : رضا کهالي
سؤغات : بج
چأيي
مرکبات
کيوي
تلفؤن ٚ پيش‌شۊماره : ۰۱۱
وبجيگا : سختسر ٚ شأرداري


سختسر کي اۊن ٚ رسمي نام-أ رامسر بنأده ايته جه مازندران ٚ اۊستان ٚ شأران سختسر ٚ شأرستان ٚ مرکزي بخش ٚ مئن ايسه. أ شأر سختسر ٚ شأرستان ٚ مرکز ني ايسه. سختسر خۊرتاو ٚ جه شيرۊد ؤ تۊنکابؤن، خۊرخۊس ٚ جه چابۊکسر، کلسيا جه کاسپي دریا ؤ نسا جه ني ألبۊرز کۊهان-أ فأرسه. سختسر منطقه‌اي ايسه کي أجنبی‌ئن جي، نه اسکندر مقدونی، نه تۊرکؤن ؤ عربؤن ؤ مؤغؤلؤن، نتؤنسن کي اۊن-أ کامل بگيرن. هي مؤضۊع وأسي ايسه کي اي شأر ٚ نام-أ سختسر بنأده کي أ شأر ٚ مردۊم سرسختي ؤ مقاومت-أ نشان دنه.

مأمد رضا پهلوي کاخ سختسر ٚ مئن

أ شأر ٚ قديمي ؤ أصلي نام،‌ سختسر ايسه. امّا ۱۵۰۹ گالشي سال (۱۹۳۵ ميلادي) اي شأر ٚ نام، سختسر ٚ جي بۊبؤ رامسر.

أ شأر مازندران ٚ آخري شأر خۊرخۊس ٚ جه ایسه.

سخت‌سر ٚ آو ؤ هأوا، تاوسسان ٚ مئن گرم ؤ مرطۊب ؤ زمسسان ٚ مئن سرد ایسه. کۊ ؤ دامان ؤ دریا نزديکي أ شأر ٚ مئن زیبائي خاصي أ شأر-ه بدا ؤ أ أمر مؤجب مسافران ٚ جذب تاوسسان ؤ تعطيل ٚ رۊزان ٚ مئن به. سختسر ایته فرۊدگا دأره. سختسر ٚ کۊهستاني جيگایان جؤرده مأنستن پۊر زیبا ؤ خۊش آب ؤ هأوا ایسن. سختسر ٚ کشاورزي محصۊلان ٚ جه شأ بج ؤ مرکبات ؤ چئي ؤ کيوي-أ اشاره گۊدن.


MazandaranRamsar.PNG

سختٚ‌سرˇ محلان[دچينواچين]

توساسان ، آخوند محله ، ابریشم محله ، لپاسر ، نارنج بن ، جنت رودبار

شاه منصور محله ، غریب محله ، چارصد دستگاه ، طالش محله فتوک

چپرسر ، دوسکول بن ، رضی محله ، دریا پشته ، پردسر ، زکی محله

لمتر ، تنگدره ، میان لات ، اشکونه کوه ، رمک ، لیماکش ، کرکت محله، گاورمک،

حیدر محله ، کوی تعاونی ، سفید تمشک ، جنگ سرا ،لات محله ،بامسیدئني جیگان[دچينواچين]

سخت‌سرˇ رۊخانان

1.صفا رود

2.ترک رود

3.نسارود

4.چالکرود

5.سرخانی رود

6.چالدره رود

7.پلنگ رود

8.نمک آبرود

9.رمک رود

10.شوراب سررود

11.برشی رود

12.میان حاله رود.

سخت‌سرˇ غاران

  • گرگر لوکا غار
  • یاغی لوکا غار
  • بام بامه غار
  • شب پره چال غار

سخت‌سرˇ پلاژان

  • پلاژ لیدو
  • پلاژ توسکا سرا
  • پلاژ شهرداری

تاتاييان[دچينواچين]

</gallery>

جۊر وا جۊر[دچينواچين]مازندران (اوستان)

مازندران (اوستان)

مرکز ساری
شهرستانؤن آمل | بابل | بابلسر | بهشهر | تنکابن | جویبار | چالوس | رامسر | ساری | سوادکوه | قائم‌شهر | گلوگاه | محمودآباد | نکا | نور | نوشهر
شهرؤن

آلاشت | آمل | امیرشهر | ایزدشهر | بابل | بابلسر | بلده | بهشهر | بهنمیر | پل سفید | تنکابن | جویبار | چالوس | چمستان | خرم‌آباد | خلیل‌شهر | خوش‌رودپی | دابودشت | رامسر | رستمکلا | رویان | رینه | زرگرمحله | زیرآب | ساری | سرخ‌رود | سلمان‌شهر | سورک | شیرگاه | شیرود | عباس‌آباد | فریدون‌کنار | فریم | قائم‌شهر | کتالم و سادات‌شهر | کلارآباد | کلاردشت | کله‌بست | کوهی‌خیل | کیاسر | کیاکلا | گزنک | گلوگاه | گلوگاه (بابل) | گتاب | محمودآباد | مرزن‌آباد | مرزیکلا | نشتارود | نکا | نور | نوشهر 

خؤجير جيگأن

آب پری | لاریجان آب گرم | قرمرض آب معدنی | آلاشت | ایمامزاده کتی | بابلسر | چالدره پارک جنگلی | سی‌سنگان پارک جنگلی | دشت ناز پارک ملی | راه‌آهن ورسک پورد | محمدحسن‌خان پورد | نمک‌آبرود تله‌کابین  | جؤرده | نیما یوشیج خانه  | خشت‌پل | ولشت دریاچه  | سادات‌محله | آویدر سد خاکی  | لار سد  | علم‌کوه | کمربند غار  | شاهاندشت قلعه  | گردن قلعه  | رامسر کاخ  | باغ صفوی مجموعه  | آمل مسجید جامع  | بابل موزه  | خشکه‌داران موزه تاریخ طبیعی | کندلوس موزه  | ساری میدان ساعت  | رامسر هتل قدیم  

مازندران ِ دهاتؤن ِ فهرست