بهشهر

Wikipedia جي
بهشهر شهرداری

مردوم و جوغرافی[دچينواچين]

بهشهر كه قدیمان خرگوران نام دیشتی توسط شاه عباس خريداری ببو و با اونه دستور ایته شهر اویه چاگوده ببوسته. ماده ”دولت اشرف “ تاریئخ بنای ا شهر واسی سال 1021 هجری مئن اینتخاب ببو و شهر جديد، اشرف البلاد نام بیگیفته كه ایقامتگاه شاه عباس اول بو مازندران مئن. بعد جی چاگودن شهر، شاه عباس چندين هیزار گرجیا به ا شهر اشرف کوچ بدا. شاه عباس هرگاه به مازندران آمویی اشرفا به اونه ديگر نقاط ترجيح دایی. اشرف البلاد براثر جنگان داخلی حملات تركمنان، افاغنه و سپاهيان زند حملات صدمات فراوان بیده و به طور مكرر تخريبا بو. نادر شاه هنگامی كه اعزام جنگ بالزگیان بو مودتیا ا شهر مئن سپری بوگود. محمد حسن خان قاجار علاقه زيادی نسبت به ا شهر دیشتی و غالبا ا شهر مئن ایقامت گودی ، سكنه ا شهر جی اقوام موختلف تشكيل ببوستیدی ، جی جومله مهاجران گرجی كه شاه عباس اوشانا جی قفقاز کوچ بدا ، هتویی گروهی جی خانوادهان طالشی لنگران كه جی دريای کاسپین سواحل بموبود و جمعی هم جی ثاتان كه ایته جی قبايل ايرانی بون. بهشهر ایمروزی، ایته شهر زيبا و جذاب ایسه كه آثار طبيعی و تاريخی فراوانی داره.


تاریخی و تفریحی جیگان[دچينواچين]

دانگشان[دچينواچين]

جور وا جور[دچينواچين]

عکسان[دچينواچين]

مازندران (اوستان)

مازندران (اوستان)

مرکز ساری
شهرستانؤن آمل | بابل | بابلسر | بهشهر | تنکابن | جویبار | چالوس | رامسر | ساری | سوادکوه | قائم‌شهر | گلوگاه | محمودآباد | نکا | نور | نوشهر
شهرؤن

آلاشت | آمل | امیرشهر | ایزدشهر | بابل | بابلسر | بلده | بهشهر | بهنمیر | پل سفید | تنکابن | جویبار | چالوس | چمستان | خرم‌آباد | خلیل‌شهر | خوش‌رودپی | دابودشت | رامسر | رستمکلا | رویان | رینه | زرگرمحله | زیرآب | ساری | سرخ‌رود | سلمان‌شهر | سورک | شیرگاه | شیرود | عباس‌آباد | فریدون‌کنار | فریم | قائم‌شهر | کتالم و سادات‌شهر | کلارآباد | کلاردشت | کله‌بست | کوهی‌خیل | کیاسر | کیاکلا | گزنک | گلوگاه | گلوگاه (بابل) | گتاب | محمودآباد | مرزن‌آباد | مرزیکلا | نشتارود | نکا | نور | نوشهر 

خؤجير جيگأن

آب پری | لاریجان آب گرم | قرمرض آب معدنی | آلاشت | ایمامزاده کتی | بابلسر | چالدره پارک جنگلی | سی‌سنگان پارک جنگلی | دشت ناز پارک ملی | راه‌آهن ورسک پورد | محمدحسن‌خان پورد | نمک‌آبرود تله‌کابین  | جؤرده | نیما یوشیج خانه  | خشت‌پل | ولشت دریاچه  | سادات‌محله | آویدر سد خاکی  | لار سد  | علم‌کوه | کمربند غار  | شاهاندشت قلعه  | گردن قلعه  | رامسر کاخ  | باغ صفوی مجموعه  | آمل مسجید جامع  | بابل موزه  | خشکه‌داران موزه تاریخ طبیعی | کندلوس موزه  | ساری میدان ساعت  | رامسر هتل قدیم  

مازندران ِ دهاتؤن ِ فهرست