کاسپین

Wikipedia جي
پرش به ناوبری پرش به جستجو

Caspian

کاسپین فرهنگی منطقه‌ئان نقشه؛ منبع: کلمبیا دانشگا

ایته جی معروفترین و قدیمی ترین اقوام که به عونوانه ساکینان گیلان آران معروفا بستده "قوم کاس" ایسه که جی دوتا تیریه کاس پی (کاسپی) و کاس سی (کاسی) چاکوده بوستده. اشان که قبله امون آرییائیان ایران فلات مئن ، جی آوازه و قودرت فراوانی برخوردار بون . نه فقط گیلان مئن ، بلکه اوتویی که نقشان قدیمی مشرقا مئن نشان دهه دریای کاسپین ورجا ، جی محل برخورد دو تا روده کُر (کورا) و ارس تا جنوب و جنوب باختریه ا دریا زندگی گودیدی.


دانشمندانی هنری فیلد ،ارنست هرتسفیلد و سر ارتور کیث مانستن بر ا باوریدی که کاسپیان هیزاریه چهارم و پنجم مئن قبل جی میلاد کیشاورز بون و کشاورزی دانشا دریا کناران کاسپین مئن و اطراف رودخانان سند ، جیحون ، سیحون ، دجله و فرات مونتشرا گودده.


قوم کاس نام ، هیتتا جی هخامنشی اسناد و کتیبه هان مئن نامو ، اما هرودوت ، تاریخ نویس باستان دوره فهرست مالیاتی ای که جی ایران تهیه بوگوده بو مئن ، ضمن شرح اوستان یازدهم ، جی کاسپیان هم نام ببرده. به نوشتیه هرودوت ، اوشان سالانه ۲۰۰ تالان(۲۶ یا ۲۷ کیلوگرم) نقره به هخامنشی دولت خراج فادادی.

هتویی بندان ۶۷ و ۶۸ کتاب هفتم تاریخ هیرودوت مئن، جی کاسیان به عونوان گروههان مسلحی که خشایارشا سپاه واسی جنگ با یونانئن مئن کومک بوگودده، یاد ببو . زمان یورش اسکندر به ایران مئن، کاسیان و كاسپيان شاه ايران مرا برابر یونانی و مقدونی سپاه موقاومت زیادی جی خودشان نیشان بداده و اسکندر شاه ايران فراري بده.


جیگانی که خوشانه ایسمه جی قوم کاس بیگیفتیدی: به جز دریای خزر که نقشه هان جهانی مئن به دریای کاسپین معروف ایسه ، قفقاز کوه (کوه کاس) )caucasus mountain)و شهرهان قزوین (کاسپین) و کاشان آران فریدن و شهر ونیز در ایتالیا خوشانه ایسمه جی نام قوم کاس بیگیفتده.

ببر كاسپين و جنگلهاي انبوه كاسپين از اثار منقرض شده كاسپين است.

واژه کاسپین معنا چیسه؟


1-کاسپ : سبز

كاس(پ) كولي كاس(پ) چوم

2- ي : اواي ميانجي بعد دو حرف ساكن در يك كلمه هنگامي كه با يك كلمه صدا دار ادقام ميشود.
3- ءَن : نشانه جمع

زاكءَن

{قواعد زبان گيلكي ، پارسي امرا فرق كونه و از دسته زبانهاي "قبل از هندو-اروپاييان" ايسه. مي شين : مال من

بنه رف جور : بگذار بالاي پشت بام

كاس چوم : چشم سبز

واژه كاس معني سبز ده. اوشونی که ایشون اصل و نژاد سرزمین سبز وگردنه. یا نژاد با مشخصه ی متمایز در سبز بودن ایسن .از كوه جور اوشاني كه جنگل سبز ميان تا دريا كنار زندگي كوديد. در مورد اقوام جنوب و غرب درياي كاسپين هم سرزمین سبز و هم چشمان سبز صادق ایسه. جالب این ایسه که در حوالی تهران دروازه ای باستانی به سمت سرزمین سبز با هی نام وجود دنه و استان مجاور گیلان نیز با نام کاسپیان (معرب آن قزوین ایسه) شناخته بونه. نژادهای شمال ايرون (از مرکز فلات ایران به بالا) با مشخصه چشمان سبز و موهای فر و بور دراستانهای گیلان ، کاشان آران ، اردبیل ، لرستان در حوزه لک نشینان ، قزوین و قسمت هایی از کردستان میون نیشتن. حدس آن شونه که در این نژاد تعدد چپ دستان نیز قابل توجه ایسه. جالب این که تالشی ها و لک زبانان هم در کنار گیلکان دیلم و فومنات تعصب خاصی کاسپیان واژه سر دنن.

منبع[دچينواچين]

کتاب گیلان – اول جلد- گروه پژوهشگران ایران انتشارات – دوم چاپ- زمستان 1380 خورشیدی

لغت نامه دهخدا و معین اطلاعات محلی و پژوهش های آماری شخصی