رویان

Wikipedia جي
رویان

مردوم و جوغرافی[دچينواچين]

رویان ایته جی شهران اوستان مازندران ایسه ایران مئن. ا شهر مرکز شهرستان نور بخش مرکزی ایسه.

رویان

رويان غرب اوستان مازندران مئن و كنار دريای کاسپین واقع ببوسته ، بين شهران نور و نوشهر نها .جی سمت شرق به شهرستان نور و جی غرب به شهرستان نوشهر، جی شومال مجاورت دريای کاسپین مئن جی جنوب به البرز كوهان منتهی به. فاصله با اوستان مازندران مركز با شهر ساری حدوداً 118 كيلومتر ایسه. رويان كه جی نظر موقعيت رياضی 36 درجه و 34 دقيقه عرض شومالی و 51 درجه و 57 دقيقه طول شرقی مئن واقع ببوسته سال 1385 مئن دارای 9200 نفر جمعيت بو .جور وا جور[دچينواچين]

عکسان[دچينواچين]

مازندران (اوستان)

مازندران (اوستان)

مرکز ساری
شهرستانؤن آمل | بابل | بابلسر | بهشهر | تنکابن | جویبار | چالوس | رامسر | ساری | سوادکوه | قائم‌شهر | گلوگاه | محمودآباد | نکا | نور | نوشهر
شهرؤن

آلاشت | آمل | امیرشهر | ایزدشهر | بابل | بابلسر | بلده | بهشهر | بهنمیر | پل سفید | تنکابن | جویبار | چالوس | چمستان | خرم‌آباد | خلیل‌شهر | خوش‌رودپی | دابودشت | رامسر | رستمکلا | رویان | رینه | زرگرمحله | زیرآب | ساری | سرخ‌رود | سلمان‌شهر | سورک | شیرگاه | شیرود | عباس‌آباد | فریدون‌کنار | فریم | قائم‌شهر | کتالم و سادات‌شهر | کلارآباد | کلاردشت | کله‌بست | کوهی‌خیل | کیاسر | کیاکلا | گزنک | گلوگاه | گلوگاه (بابل) | گتاب | محمودآباد | مرزن‌آباد | مرزیکلا | نشتارود | نکا | نور | نوشهر 

خؤجير جيگأن

آب پری | لاریجان آب گرم | قرمرض آب معدنی | آلاشت | ایمامزاده کتی | بابلسر | چالدره پارک جنگلی | سی‌سنگان پارک جنگلی | دشت ناز پارک ملی | راه‌آهن ورسک پورد | محمدحسن‌خان پورد | نمک‌آبرود تله‌کابین  | جؤرده | نیما یوشیج خانه  | خشت‌پل | ولشت دریاچه  | سادات‌محله | آویدر سد خاکی  | لار سد  | علم‌کوه | کمربند غار  | شاهاندشت قلعه  | گردن قلعه  | رامسر کاخ  | باغ صفوی مجموعه  | آمل مسجید جامع  | بابل موزه  | خشکه‌داران موزه تاریخ طبیعی | کندلوس موزه  | ساری میدان ساعت  | رامسر هتل قدیم  

مازندران ِ دهاتؤن ِ فهرست