ساري

Wikipedia جي
(مسير عوضاؤدن ساری أجي)


میدان ساعت

مردوم و جوغرافی[دچينواچين]

شهر ساری جی شومال شرقی به فاصلیه حدود ۲۰ کیلومتر به نکا و به فاصلیه ۴۹ کیلومتر به بهشهر و ۱۳۱ کیلومتر به گرگان و ۶۹۷ کیلومتر به مشهد و جی شومال به فاصلیه ۲۱ کیلومتر به دریای کاسپین و جی شومال غربی به جویبار و لاریم و جی جنوب غربی به فاصلیه ۲۲ کیلومتر به قائیمشهر و جی غرب به بابل به فاصلیه تقریبی ۳۰ و آمل به فاصلیه تقریبی ۶۰ کیلومتر و جی جنوب به فاصلیه ۴۱ کیلومتر به شهید رجایی سد (سلیمان تنگه) و آرامش دهکده و جی طریق آزادراهی که چاگوده بوستندره کیاسر به فاصلیه تقریبی ۱۰۰ کیلومتر به دیباج و جی اویه به دامغان و شهمیرزاد و سمنان (تقریباً ۱۲۰ کیلومتر) محدودا به. هتویی ساری به فاصلیه کمتر از ۱۵۰ کیلومتر جی تئران واقع ببوسته و توسط سوادکوه جاده ۲۷۰ کیلومتر و توسط هراز جاده ۲۵۰ کیلومتر و به وسیلیه شمال راه آهن ۳۵۴ کیلومتر با تئران فاصله داره.

ساری محلان[دچينواچين]

ساری سبزه میدان ، باقرآباد، شکرآباد، نوتکیه، چناربن، ایمامزاده یحیی، بازار روز، شهبند، مهدی آباد، کوی ندا، گل افشان، معلم(ساری نو)، ترک محله، کوی آزادی، ۲۲ بهمن محله، راهبند سنگتراشان، لسانی، میرزمانی(سعدی)، پیوندی، فدکمحله ، توکل، کوی سنگ، کوی افشار، مهیار، پورد تجن، طالقانی اول و دوم، پرورشگاه پشت ، کوی گلها، زندان پشت ، بخش هشت(سلمان فارسی-پیروزی)، مصلی پشت ، بربری محله، پیرتکیه، بوعلی(بلوار پاسداران)، میرسرروضه، بهرام اُتُر، آزادگله، سروینه باغ، راهبند دخانیات، نعل بندان، کوی قلیچ، چارراه برق، چارراه کارمندان، ساری کنار، طبرستان، شیشصد دستگاه، میرسرروضه، کوی برق ، كوی نور(پشت انبار برق)، چین دکا پشت ، کوی جهاد، چال مسجید، خیام محله،...

تاریخی و تفریحی جیگان[دچينواچين]

ساری دانگشان[دچينواچين]

دانشگاهها و مدارس عالى سارى

۱-دانشگاههاى دولتى

دانشگاه علوم پزشگى وخدمات بهداشتى درمانى مازندران سارى www.mazums.ac.ir

دانشگاه علوم كشاورزى ومنابع طبيعى سارى www.sanru.ac.ir

۲-دانشگاههاى غير انتفاعى

موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي راهيان نور- شهر ساري

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی ادیب مازندران - ساری

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی سارویه - ساری

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی سنا - ساری

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی ساریان - ساری

۳- داشگاههاى ازاد اسلامى


ساری دانشگا آزاد

جور وا جور[دچينواچين]

ساری محلی بازاران

  • شنبه بازار کارمندان و آزادی تقاطع
  • یکشنبه بازار بخش هشت(سلمان فارسی) مئن
  • دوشنبه بازار وصال خیابان (ساری کنار) مئن
  • سه شنبه بازار اینتهای کوی پیوندی و خط راه آهن نزدیکی
  • چهارشنیه بازار معلم خیابان میدان معلم بولوار پرستار اینتها مئن
  • پنج شنبه بازار پیام نور خیابان و ایمام زاده عباس مئن

عکسان[دچينواچين]


مازندران (اوستان)

مازندران (اوستان)

مرکز ساری
شهرستانؤن آمل | بابل | بابلسر | بهشهر | تنکابن | جویبار | چالوس | رامسر | ساری | سوادکوه | قائم‌شهر | گلوگاه | محمودآباد | نکا | نور | نوشهر
شهرؤن

آلاشت | آمل | امیرشهر | ایزدشهر | بابل | بابلسر | بلده | بهشهر | بهنمیر | پل سفید | تنکابن | جویبار | چالوس | چمستان | خرم‌آباد | خلیل‌شهر | خوش‌رودپی | دابودشت | رامسر | رستمکلا | رویان | رینه | زرگرمحله | زیرآب | ساری | سرخ‌رود | سلمان‌شهر | سورک | شیرگاه | شیرود | عباس‌آباد | فریدون‌کنار | فریم | قائم‌شهر | کتالم و سادات‌شهر | کلارآباد | کلاردشت | کله‌بست | کوهی‌خیل | کیاسر | کیاکلا | گزنک | گلوگاه | گلوگاه (بابل) | گتاب | محمودآباد | مرزن‌آباد | مرزیکلا | نشتارود | نکا | نور | نوشهر 

خؤجير جيگأن

آب پری | لاریجان آب گرم | قرمرض آب معدنی | آلاشت | ایمامزاده کتی | بابلسر | چالدره پارک جنگلی | سی‌سنگان پارک جنگلی | دشت ناز پارک ملی | راه‌آهن ورسک پورد | محمدحسن‌خان پورد | نمک‌آبرود تله‌کابین  | جؤرده | نیما یوشیج خانه  | خشت‌پل | ولشت دریاچه  | سادات‌محله | آویدر سد خاکی  | لار سد  | علم‌کوه | کمربند غار  | شاهاندشت قلعه  | گردن قلعه  | رامسر کاخ  | باغ صفوی مجموعه  | آمل مسجید جامع  | بابل موزه  | خشکه‌داران موزه تاریخ طبیعی | کندلوس موزه  | ساری میدان ساعت  | رامسر هتل قدیم  

مازندران ِ دهاتؤن ِ فهرست