پرش به محتوا

اسيابسر

Wikipedia جي


اسیابسر ایسم ایته جی روستاهان پیرکوه دهستان ،سیاکل شهرستان بخش دیلمان ایسه اوستان گیلان مئن جی کیشور ایران.

اسیابسر ایسم ایته روستا ایسه جه بالاتجن دهستان قائمشهر شهرستان بخش مرکزی جه اوستان مازندران شومال ایران مین.


اسیابسر ایسم ایته روستا ایسه جه میان ‌دو رود بزرگ دهستان ، ساری شهرستان جه اوستان مازندران ، شومال ایران مین.
سیاکل شهرستان دیلمان بخش دهستانان

پیرکوه دهستان، دیلمان دهستان.

پیرکوه دهستان روستاهان

پيركوه عليا، جليسه، بنه زمين، كلاك، ملامحله، چمچال، كمنی، سفلی، يرشلمان، پيشكليجان پايين، گرماور، پيشكليجان بالا، پينوند، لرده، گيلاكش، وسمه جان، اسيابسر، كارسنگ شاهی جان، زنش، هفت بند، سردسرشاهی جان، ليه چاك، يسن، تليجان كر، لوالی، چاكرود، جاران، زنش دره.

بالاتجن دهستان روستاهان

قراخيل، خطيركلا، باغدشت، بالاجنيدلاك پل، سراجكلا، گاوان اهنگر، خرماكلا، شيخ كلی، حاجی كلاصنم، ميدانسر، ملک خيل، حاجی كلا، چفت كلا، ميكلا، افرا، سوخته كلا، حاجی كلاارزلو، قلزمكلا، سنگ كتی، رنگريزكلا، فندری، فندری نماوركلا، نوكلا، ديزاباد، صنم روستا، پاشاكلا، كاردگرخطير، بايكلا، بالارستم حاجی، اسيابسر، شاميكلا، واكی كلا، اوجی تالار، تركمن خيل، بارفكلا، طارسيكلا، مانگركلا، ولوند، استرابادمحله، كشكا، كلاردره، افراكتی، پايين رستم، بی بی كلا، نیگيری، گزنه كلا، چمرانده، شاهكلاسعيدكاشی، تيل خانی، موسی خيل،

میان دو رود بزرگ دهستان روستاهان

برگه، اسلام اباد روستا ، طبق ده، ولوجا، زيت سفلی، ماكران، شهرياركنده، عباس آباد هلوم سر، بزمين اباد، عزت الدين، زيت عليا، دلمرز، سوربن، چمازتپه، بيشه سر، وركلا، پلنگ ازاد، تجن لته سفلی، شركت نكاچوب، قاجارخيل خورندی، قندارخيل، محمداباد، ورندان، تجن لته عليا، اناردين، سياه چنار، اسيابسر، فرودگاه دشت ناز، زاری محله.

گيلان

گيلان

مرکز رشت
شأرستانؤن ٚ مرکز آستارا | أسسؤنه | أملش | أنزلي | خۊمام | رشت | رزوندي | رۊبار | رۊدسر | سۊماسرا | سياکل | شفت | فؤمن | لاجؤن | لنگؤرۊد | ماسال | هشتپر
دئني جيگه'ن

أکبريه مچچد | گۊلشن ٚ حمؤم | شيطان کۊه | باغ محتشم | غازيان ٚ پۊرد | رشت ٚ شأرداري مىدان | کۊلافرنگي عمارت | ماسۊله | لاجؤن ٚ تله‌کابين | هيران ٚ رۊستا | هيران ٚ تله‌کابين | رشت ٚ مۊزه 

مازندران (اوستان)

مازندران (اوستان)

مرکز ساری
شهرستانؤن آمل | بابل | بابلسر | بهشهر | تنکابن | جویبار | چالوس | رامسر | ساری | سوادکوه | قائم‌شهر | گلوگاه | محمودآباد | نکا | نور | نوشهر
شهرؤن

آلاشت | آمل | امیرشهر | ایزدشهر | بابل | بابلسر | بلده | بهشهر | بهنمیر | پل سفید | تنکابن | جویبار | چالوس | چمستان | خرم‌آباد | خلیل‌شهر | خوش‌رودپی | دابودشت | رامسر | رستمکلا | رویان | رینه | زرگرمحله | زیرآب | ساری | سرخ‌رود | سلمان‌شهر | سورک | شیرگاه | شیرود | عباس‌آباد | فریدون‌کنار | فریم | قائم‌شهر | کتالم و سادات‌شهر | کلارآباد | کلاردشت | کله‌بست | کوهی‌خیل | کیاسر | کیاکلا | گزنک | گلوگاه | گلوگاه (بابل) | گتاب | محمودآباد | مرزن‌آباد | مرزیکلا | نشتارود | نکا | نور | نوشهر 

خؤجير جيگأن

آب پری | لاریجان آب گرم | قرمرض آب معدنی | آلاشت | ایمامزاده کتی | بابلسر | چالدره پارک جنگلی | سی‌سنگان پارک جنگلی | دشت ناز پارک ملی | راه‌آهن ورسک پورد | محمدحسن‌خان پورد | نمک‌آبرود تله‌کابین  | جؤرده | نیما یوشیج خانه  | خشت‌پل | ولشت دریاچه  | سادات‌محله | آویدر سد خاکی  | لار سد  | علم‌کوه | کمربند غار  | شاهاندشت قلعه  | گردن قلعه  | رامسر کاخ  | باغ صفوی مجموعه  | آمل مسجید جامع  | بابل موزه  | خشکه‌داران موزه تاریخ طبیعی | کندلوس موزه  | ساری میدان ساعت  | رامسر هتل قدیم  

مازندران ِ دهاتؤن ِ فهرست