پرش به محتوا

آستارا

Wikipedia جي
آستارا
ايته تاتايي آستارا ٚ جه
ايته تاتايي آستارا ٚ جه
کۊللي ايطلاعات
کيشورايران
اۊستانگيلان
شأرستانآستارا شأرستان
بخشمرکزي بخش
رسمي نامآستارا
محلي ناماؤستؤرؤ
شأر بؤستن ٚ سال۱۲۹۷
مردۊم
جمعيت۵۱,۵۷۹ نفر (۱۳۹۵)
مذهبشيعه، سۊنني
طبيعي جۊغرافي
بۊلندي درىا جه۲۱/۱− متر
آو ؤ هأوا
سالانه دما ميانگين۱۵/۴ درجه سانتيگراد
سالانه وارش ٚ ميانگين۱۳۴۵ ميلي‌متر
باخي ايطلاعات
سؤغاتبج
سۊفالگری
قالي بافي
زيبيل بافي
حصير بافي
عسل
تيلفؤن ٚ پيش‌شۊماره۰۱۳
رسمي وبجيگاآستارا شأرداري

آستارا (تالشي مئن: اؤستؤرؤ) ایته جه گيلان ٚ شأران ايسه ؤ آستارا شأرستان ٚ مرکزي بخش ٚ مئن قرار دأره. آستارا ايته ساحلي شأر ايسه ؤ کاسپي دریا ورجه بنا بۊبؤسته. آستارا ايته جه ايران ؤ گيلان ٚ مۊهم ٚ مرزي شأران ايسه ؤ ايران ؤ آذرباىجان ٚ جؤمۊري ايتصالي مسير ايسه. آستارا خۊرتاو ٚ جه کاسپي دریا، کلسيا جه آذرباىجان ٚ جؤمۊري ؤ نسا جه تالش ٚ شأرستان ٚ أمرأ سامانسر دأره. آستارا روار کي آستارا - أردبيل ٚ اۊتۊبان ٚ ورجه گۊذره، ایران ٚ آستارا-یأ کلسيايي آستارا جه سيوا کۊنه. آذرباىجان ٚ آستارا سابق ايران ٚ آستارا أمرأ ایته بۊ ولي ايران ؤ رۊسيه جنگ ٚ مئن اۊ شأر ايران ٚ جه جۊدا بۊبؤسته. آستارا مردۊم، ويشتر تالش ايسد ؤ تالشي گب زنئده. آذرباىجاني زوان ني رائج ايسه.

تقسیمات[دچينواچين]

نامگوذاری[دچينواچين]

در مورد ایسمه آستارا خیلی ایختلاف نظر وجود داره و هر کسی چیزی گه .

ایته از رایج ترین گفتان انه که ا ایسم از زبان تالشی آسته‌رو و به معنی آهسته‌رو ایسه. دربارهٔ نام ا شهر گیدی که در آغاز هم آهسته‌رو بو چون کاروانان و مسافران زمانی‌ که به ا منطقیه موردابی ساحلی فارسدی ناچار بود اهسته تر حرکت بوکونید. همان نام آسته‌رو یا هَسته‌رو تالشی به مرور تبدیل به آستارا ببوسته در عنبران محله مردوم هنوزم به ا شهر اوستورو گیدی.

ایته نظریه دیگه که در ا مورد وجود داره ایشاره داره به کسب ایسم شهر از ماهی خاویاری آسترا که قدیمان در ا منطقه خیلی صید بوستی.

بر اساس ایته نظر دیگه ، به دلیل ان که ا منطقه به شدت ابریه ، اونه اهالی شبان در زمان دیدن ستاران به یکدیگر با عبارت " آی ستاره" خبر دادی.

یا اون که آستارا کلمه از ایسمه استر یعنی ناهید (آناهیتا) که مورد پرستش ایران باستان مردان بو، بیگیفته ببوسته.

آستارا ایسم از نام استر Ester نام دوختر یهودی و شاهزادیه کیخسرو همسر بیگیفته ببوسته.

و...

ویژگیان خاص[دچينواچين]

  • بامان سوفالی : بخاطر ایستفاده بیش از حد سوفال به شهر بامان سفالی معروف ایسه.
استارا
  • ایران اولین شهر باسواد : با داشتن بیش از ۸/۹۸٪ باسواد نوخستین شهر با سواد ایران ایسه .

اقوامی که در آستارا ساکنده[دچينواچين]

  • ارامنه: تا سال ۱۳۱۵ ه.ش تعداد زیادی در آستارا ایسابود که بعدنان به انزلی موهاجرت بوگودده و تعدادی ساکن هه استارا میئن ساکنده.
  • چاردولوها:
  • الکچیان: قبل ازسال ۱۳۰۴ ه.ش بوموده و تله سیفی میئن ماندگار ببوستده.

و ولان ویشتر ساکنان ایه به زوان آذری با لهجیی خاص صحبت کونیدی.

آستارا روستاهان[دچينواچين]

آسیاشوان،شونده چولابالا،بابا علی محله،بابا علی،شونده چولا پایین،بالو دوغ،باش محله،شهاب محله،پوری چو،باغچه سرا،شیخ علی محله،چملر،بی بی یانلو،شیخ محله،چناره ،بیجاربین،شیری حیاطی،حاجی امیر محله،تاواکش ،شیرین آباد،حیران،ترک محله،شونان،دگیر مانکشی،تله خان ،عباس آباد،دمیراوغلی کش،تندری چینیک،عسگر محله،سیج،جوزی محله،عنبر آکومه،شاد غوله،جیرنابند،عنبران محله،زرژیه،چلوند بالا،عیوض محله،صیادلر،چلوند پائین،قلعه،فندق پشته،خانه های،آسیاب،قنبر محله،گنج کشی ،خسرو محله،کانرود،یدی اولر،خلیفه حیاطی،کشفی،گیلده ،خلیله سرا،کلمبی،مشند،خمت دره ،کوته کومه، مومبی ،داشدی،کوردسرا،ونه بین،دربند،گرفش سیاه ور ،دوراه ،گونوش ،دیله ،لمیر محله ،سولی ،منصور محله،سیبلی،ویرمونی ،سیرالیوه،هودول

نویسندان[دچينواچين]

شاعران[دچينواچين]

هونرمندان[دچينواچين]


آستارا دیدنئن[دچينواچين]

فاىل:Ffkl.gif
معلم پارک

استارا عکسان[دچينواچين]گيلان

گيلان

مرکز رشت
شأرستانؤن ٚ مرکز آستارا | أسسؤنه | أملش | أنزلي | خۊمام | رشت | رزوندي | رۊبار | رۊدسر | سۊماسرا | سياکل | شفت | فؤمن | لاجؤن | لنگؤرۊد | ماسال | هشتپر
دئني جيگه'ن

أکبريه مچچد | گۊلشن ٚ حمؤم | شيطان کۊه | باغ محتشم | غازيان ٚ پۊرد | رشت ٚ شأرداري مىدان | کۊلافرنگي عمارت | ماسۊله | لاجؤن ٚ تله‌کابين | هيران ٚ رۊستا | هيران ٚ تله‌کابين | رشت ٚ مۊزه