جرگه:گیلک‌نشین شهرؤن

Wikipedia جي

ای شهرؤنˇ مئن، گیلکؤن زندگی کؤنن.

"گیلک‌نشین شهرؤن" جرگه مئنˇ ولگؤن

اي ۲۰۰ ولگ اي جرگه ميئن درن؛ اي جرگه سرجمع ۲۷۲ته ولگ دأنه.

(صفحهٔ قبلی) (صفحهٔ بعدی)
(صفحهٔ قبلی) (صفحهٔ بعدی)