پرش به محتوا

أسسؤنه

Wikipedia جي
أسسؤنه
ايته تاتايي آستانه اشرفيه ٚ جه
ايته تاتايي آستانه اشرفيه ٚ جه
کۊللي ايطلاعات
کيشورايران
اۊستانگيلان
شأرستانأسسؤنه شأرستان
بخشمرکزي بخش
رسمي نامآستانه اشرفيه
محلي نامأسسؤنه
مردۊم
جمعيت۴۴،۹۴۱ نفر (۱۳۹۵) [۱]
زوانگيلکي
مذهبشيعه
طبيعي جۊغرافي
بۊلندي درىا جه۹- متر
باخي ايطلاعات
شأردارمأمد دانش‌شکيب
سؤغاتبج
کۊيي
بادام
گمج
حصيري محصۊلان
خؤلي
مرکبات
تيلفؤن ٚ پيش‌شۊماره۰۱۳


أسسؤنه شهرستان گيلانˇ نقشه مئن

أسسؤنه ىا پيله أسسؤنه ايته جه گيلانˇ شأران ايسه کي أسسؤنه شأرستانˇ مرکزي بخشˇ مئن قرار بيگيته دره. أ شأر أسسؤنه شأرستانˇ مرکز ني ايسه.

أسسؤنه نام[دچينواچين]

أ شهرˇ قبلي نام کۊچان بۊ. گيدي کي قبلا ايتأ شهر به نام کۊچان أسسؤنه فعلي مکانˇ نزديکي نئهأ بۊ ؤ بعد أن کي به دلیل نامعلۊم تخريب بۊبؤسته اۊنه چؤر کۊچان دۊخاديد ؤ اۊنˇ مردۊم بۊشؤييد اۊ محل ورجأ ايتأ جديدˇ شهر بنا بۊگۊديد. بعد أن کي سید جلال‌الدين اشرف کي گيدي ايتأ جه فرزندان امام موسی کاظم ؤ امام رضا برار ايسه أیه دفن بۊبؤسته، أ شهر نام گلف گلف به پیله أسسؤنه یا أسسؤنه تغيير بۊگۊده.[۲]

زؤان[دچينواچين]

أسسؤنه مردۊمان گیلک ايسن و گۊیش بیه‌پیشي زؤان گیلکی جه گب زئندرن.[۳]

جۊغرافي مؤقعيت[دچينواچين]

أسسؤنه رشتˇ أمرأ ۳۵ کیلؤمتر ؤ لاجؤن أمرأ ۷ کيلؤمتر فاصله دره. أ شهر جه کلسیا حسن کیاده شهر أمرأ مرتبط ايسه ؤ اۊن جه ۱۷ کيلؤمتر فاصله دره. أسسؤنه شهرستانˇ وۊسعت ۴۲۶،۶ كيلؤمتر مربع ايسه ؤ جۊغرافیايي عرض ۳۷ درجه و ۱۶ دقيقه و جۊغرافيايي طۊل ۴۹ درجه و ۵۶ دقيقه نصف النهار مبدا شرق واقع بۊبؤسته ؤ اۊنˇ مۊتوسط ارتفاع جه دریا سطح ۳ متر ايسه.

أسسؤنه کیشاورزی محصۊلان[دچينواچين]

  • بج
  • بادام زمینی
  • رؤغني دانه‌ئان
  • حبۊبات
  • تۊت

دئني جيگایان[دچينواچين]

أسسؤنه دانشگان[دچينواچين]

أسسؤنه تاتاييان[دچينواچين]

سربس[دچينواچين]

گيلان

گيلان

مرکز رشت
شأرستانؤن ٚ مرکز آستارا | أسسؤنه | أملش | أنزلي | خۊمام | رشت | رزوندي | رۊبار | رۊدسر | سۊماسرا | سياکل | شفت | فؤمن | لاجؤن | لنگؤرۊد | ماسال | هشتپر
دئني جيگه'ن

أکبريه مچچد | گۊلشن ٚ حمؤم | شيطان کۊه | باغ محتشم | غازيان ٚ پۊرد | رشت ٚ شأرداري مىدان | کۊلافرنگي عمارت | ماسۊله | لاجؤن ٚ تله‌کابين | هيران ٚ رۊستا | هيران ٚ تله‌کابين | رشت ٚ مۊزه 

  1. http://www.sko.ir/Sarshomari1390/Shahrhaye_IRAN.xls%7Cعنوان=نتایج سرشماری سال ۱۳۹۰ | ناشر =معاونت برنامه‌ریزی استانداری خراسان جنوبی (به نقل از مرکز آمار ایران) |تاریخ =۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۲ |تاریخ بازبینی=۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۲}}
  2. https://web.archive.org/web/20190812161627/http://www.qudsonline.ir/news/164535/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D9%81%DB%8C%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%AF
  3. گویش گیلکی لاهیجان. واژه‌نامه و پاره‌ای ویژگی‌های آوایی و ساخت‌واژه‌ای. جلد اول. دکتر نادر جهانگیری. چاپ دانشگاه مطالعات خارجی توکیو.