شيطان کۊه

Wikipedia جي

يه‌ته خوجير کوه ايسه، لاجؤن مئن.

شيطان کو

ای ته آبشار مصنوعی شیطان کو مئن بساختیدی که انۀ آو از او دریاچه مصنوعی تامینا بئه. شیطان کو رِ بام سبزم خوانید. اَ منطقه ای ته از توریستی ترین نقاط گیلان من ایسه.