حسن اباد

Wikipedia جي
پرش به ناوبری پرش به جستجو


حسن اباد ایسم ایته جی روستاهان بلسبنه دهستان ،رشت شهرستان کوچصفان بخش ایسه اوستان گیلان مئن جی کیشور ایران.

حسن اباد- تصویر سر کلیک بوکونید


حسن اباد ایسم ایته روستا ایسه جه اهلمرستاق جنوبی دهستان ، محمودآبادشهرستان بخش مرکزی جه اوستان مازندران ، شومال ایران مین.حسن اباد ایسم ایته روستا ایسه جه رودپی شمالی دهستان ، ساری شهرستان جه اوستان مازندران ، شومال ایران مین.
بلسبنه دهستان روستاهان

سده  • مژده • بلسبنه روستا • برکاده پایین • حشکوا • گورابسر • نویده • جعفرآباد • خشت مسجد • ملاسرا • جیر سرا • ایمن اباد • لاله دشت • پشکه • شکارسرا • سیاصوفیان • فشکچه • علی نوده • نواسطلخ • برکاده بالامحله • کالمرز • حسن اباد • علی سرا  • احمد سرا

رشت شهرستان کوچصفهان بخش دهستانان

بلسبنه • کنارسر • لولمان

اهلمرستاق جنوبی دهستان روستاهان

كلوده، گالش پل، ترسياب، شوميا، گليرد، سياركلا، اسلام آباد، قصاب كتی، بائوده عليا، خوردونكلا، ميرعلمده، جونی كلا، زنگی كلا، گيلاپی، بائوده سفلی، تلارم، عشق اباد، سنگ كتی، كرچك لاريجانی، تشبندان، بوليده، كرچك نوايی، اهنگركلا، ناصراباد، حسن اباد، كهلوكاج.

رودپی شمالی دهستان روستاهان


سوته، فرح آباد روستا، حميداباد، قاجارخيل، پنبه چوله پائين، طوقدار، دازميركنده، پنبه چوله بالا، ابمال، اسفندان، كلمهر، جره سر، طاهراباد، موزی باغ، كردخيل، گرجی پورد، شريف اباد روستا، ولی اباد، تازه ابادسپاه، اسلام ده، شيرين بول، نصيراباد، حسن اباد، ایمام زاده خليفه، نبی اباد.

گيلان

گيلان

مرکز رشت
شأرستانؤن آستارا | أسسؤنه | املش | أنزلي | رشت | هۊسم (رۊدسر) | سياکل | ديلمان | شفت | سۊماسرا | هشتپر | رزوندي (رضوانشهر) | پره سر | فؤمن | لاجؤن | لنگؤرۊد | ماسال | خۊمام | خۊشکبجار | لشتˇ نشا | کۊچي أسبان | کياشأر | رۊبار | رستم آباد | تۊتکابؤن | مانگيل | لؤشان | بره‌سر | جيرينديه
دئني جيگه'ن

أکبريه مچيد | گۊلشنˇ حمؤم | شيطان کۊه | باغ محتشم | غازيانˇ پۊرد | رشتˇ شهرداری | کۊلافرنگي عمارت | ماسۊله | لاجؤنˇ تله‌کابین | رشتˇ مۊزه