پرش به محتوا

جرگه:رشت دهستانان و روستاهان

Wikipedia جي

ا رده مین رشت دهستانان و روستاهان نها

"رشت دهستانان و روستاهان" جرگه مئنˇ ولگؤن

اي ۲۰۰ ولگ اي جرگه ميئن درن؛ اي جرگه سرجمع ۲۵۲ته ولگ دأنه.

(صفحهٔ قبلی) (صفحهٔ بعدی)
(صفحهٔ قبلی) (صفحهٔ بعدی)