لات

Wikipedia جي
پرش به ناوبری پرش به جستجو


لات ایسم ایته جی روستاهان کته سرخومام دهستان ،رشت شهرستان خومام بخش ایسه اوستان گیلان مئن جی کیشور ایران.

لات ایسم ایته جی روستاهان سردار جنگل دهستان ، فومن شهرستان بخش سردارجنگل ایسه اوستان گیلان مئن جی کیشور ایران .

لات در گیلکی لات ـ سنگزار ساحل رود ـ سنگستان كنار رود ـ بستر خشك رودخانه. معنی دیئه !!!انم انی وستیه کی کته روخان انه جه رد به !!! البته لات خوره ایته دئستانه و کته سر توابع محسوب نیبه !!!!کته سرخومام دهستان روستاهان

اسماعيل آباد، اشمنان طالم، برمچه بالا محله، برمچه پائين محله، تيسيه، دافچاه، كته سر، كلاچاه، کويشا، لات، مشكاپشت، معاف محله.

خۊمام ٚ شأرستان ٚ دهستانان

چاپارخانه دهستان، کته سر ٚ دهستان، اشکيک ٚ دهستان، فرشکي دهستان

سردار جنگل دهستان روستاهان

زيده پايين • كلرم • زيده بالا • ماكلوان پائين • ماكلوان بالا • ابرود • گسگره • خانه وانه • كوچی چال • شيرذيل • ميان رز • وزمنا • كوره خرم • كمادول • چپول • شالتوك • سخيبن • درفشه • لات • خالصان • زردلجه • سيابكون • وقفی • بركيله • هرزل كوه • ملاباغ • سياه كش • رباب چال • كلوعه • زودل • چپول كش • لش • رضی نسا • دله خانی • اغوزكله • انجيل بنه • شله ويل • اسپيدداربن • اشكلت • امامزاده هاشم • جيرزودل • ملال • نمی هشت

گيلان

گيلان

مرکز رشت
شأرستانؤن ٚ مرکز آستارا | أسسؤنه | أملش | أنزلي | خۊمام | رشت | رزوندي | رۊبار | رۊدسر | سۊماسرا | سياکل | شفت | فؤمن | لاجؤن | لنگؤرۊد | ماسال | هشتپر
دئني جيگه'ن

أکبريه مچيد | گۊلشنˇ حمؤم | شيطان کۊه | باغ محتشم | غازيانˇ پۊرد | رشتˇ شأرداري | کۊلافرنگي عمارت | ماسۊله | لاجؤنˇ تله‌کابین | هيران ٚ رۊستا | هيران ٚ تله‌کابين | رشتˇ مۊزه