لات

Wikipedia جي
پرش به ناوبری پرش به جستجو


لات ایسم ایته جی روستاهان کته سرخومام دهستان ،رشت شهرستان خومام بخش ایسه اوستان گیلان مئن جی کیشور ایران.

لات ایسم ایته جی روستاهان سردار جنگل دهستان ، فومن شهرستان بخش سردارجنگل ایسه اوستان گیلان مئن جی کیشور ایران .

لات در گیلکی لات ـ سنگزار ساحل رود ـ سنگستان كنار رود ـ بستر خشك رودخانه. معنی دیئه !!!انم انی وستیه کی کته روخان انه جه رد به !!! البته لات خوره ایته دئستانه و کته سر توابع محسوب نیبه !!!!.

کته سرخومام دهستان روستاهان

اسماعيل آباد، اشمنانطا لم‌، برمچه بالا محله، برمچه پائين محله، تيسيه ، دافچاه ، كته سر ، كلاچاه، كوی شاه، لات ، مشكاپشت ، معاف محله.

رشت شهرستان بخش خومام دهستانان

چوکام، چاپارخانه، کته سرخومام

سردار جنگل دهستان روستاهان

زيده پايين • كلرم • زيده بالا • ماكلوان پائين • ماكلوان بالا • ابرود • گسگره • خانه وانه • كوچی چال • شيرذيل • ميان رز • وزمنا • كوره خرم • كمادول • چپول • شالتوك • سخيبن • درفشه • لات • خالصان • زردلجه • سيابكون • وقفی • بركيله • هرزل كوه • ملاباغ • سياه كش • رباب چال • كلوعه • زودل • چپول كش • لش • رضی نسا • دله خانی • اغوزكله • انجيل بنه • شله ويل • اسپيدداربن • اشكلت • امامزاده هاشم • جيرزودل • ملال • نمی هشت

گيلان

گيلان

مرکز رشت
شأرستانؤن آستارا | أسسؤنه | املش | أنزلي | رشت | هۊسم (رۊدسر) | سياکل | ديلمان | شفت | سۊماسرا | هشتپر | رزوندي (رضوانشهر) | پره سر | فؤمن | لاجؤن | لنگؤرۊد | ماسال | خۊمام | خۊشکبجار | لشتˇ نشا | کۊچي أسبان | کياشأر | رۊبار | رستم آباد | تۊتکابؤن | مانگيل | لؤشان | بره‌سر | جيرينديه
دئني جيگه'ن

أکبريه مچيد | گۊلشنˇ حمؤم | شيطان کۊه | باغ محتشم | غازيانˇ پۊرد | رشتˇ شهرداری | کۊلافرنگي عمارت | ماسۊله | لاجؤنˇ تله‌کابین | رشتˇ مۊزه