امامزاده هاشم

Wikipedia جي

امامزاده هاشم ایسم ایته جی روستاهان سردار جنگل دهستان ، فومن شهرستان بخش سردارجنگل ایسه اوستان گیلان مئن جی کیشور ایران .اي روستا اهالی گیلکی گب زنن.