آستارا (آذرباىجان ٚ جؤمۊري)

Wikipedia جي
آستارا (آذرباىجان ٚ جؤمۊري)
Map
نام
رسمي نام
Astara (آذرباىجاني) ویرایش مقدار در Wikidata
محلي نام
Ostoro زوان ٚ کؤد ايشتباه ايسه. ویرایش مقدار در Wikidata
ايداري تخسيمان
کيشور
جؤرتر تخسيمان
مرکز
جۊغرافي باره
پيلئکي
۶۱۶ km² ویرایش مقدار در Wikidata
بۊلندي
−۲۲ متر ویرایش مقدار در Wikidata
جمعيت
جمعيت
۱۶٬۸۰۰ ویرایش مقدار در Wikidata
جۊزئي ايطلاعات
رسمي زوان
پؤستي کؤد
AZ 0700 ویرایش مقدار در Wikidata
جۊغرافي کؤد
148445[۲] ویرایش مقدار در Wikidata
پلاک ٚ کؤد
07 ویرایش مقدار در Wikidata

آستارا (تالشي مئن: اؤستؤرؤ) ایته جه آذرباىجان ٚ جؤمۊري شأران ایسه کي أن ٚ خۊرتاوي نسا دۊرۊن واقع بۊبؤسته. آستارا مردۊمان تالش ایسد ؤ اۊشان ٚ زوان تالشي ايسه. أ شأر ايران ٚ آستارا أمرأ ایته بۊ ولي ايران ؤ رۊسيه جنگ ٚ میان أ شأر ايران ٚ جه جۊدا بۊبؤسته.

تاتايي‌ئن[دچينواچين]

سربس[دچينواچين]

  1. ذکر شده در: دایره‌المعارف ارمنستان شوروی. ناشر: Armenian Encyclopedia Publishing House. زبان اثر یا نام: أرمنی زوان. تاریخ انتشار: ۱۹۷۴.
  2. ذکر شده در: جئونیمز. زبان اثر یا نام: اينگيليسي زوان. تاریخ انتشار: ۲۰۰۵.