آستارا بازار

Wikipedia جي
بوؤز: گردسن، وامج

از جومله دیدنیان آستارا شهرستان اونه بازاران مرزی ایسده که بخاطره قرار گیفتن در منطقیه توریستی از اهمیت و اعتبار زیادی برخوردار ایسه. آستارا بازاران به واسطیه تنوع کالا و هتویی قیمت نسبتا مناسب؛ همه تا سال با ایستقبال فراوان گردشگران زن و مرد مواجه به.