ليه چاك

Wikipedia جي
پرش به ناوبری پرش به جستجو


لیه چاک ایسم ایته جی روستاهان پیرکوه دهستان ،سیاکل شهرستان بخش دیلمان ایسه اوستان گیلان مئن جی کیشور ایران.


لیه چاک ایسم ایته جی روستاهان دیلمان دهستان ،سیاکل شهرستان بخش دیلمان ایسه اوستان گیلان مئن جی کیشور ایران.سیاکل شهرستان دیلمان بخش دهستانان

پیرکوه دهستان، دیلمان دهستان.

پیرکوه دهستان روستاهان

پيركوه عليا، جليسه، بنه زمين، كلاك، ملامحله، چمچال، كمنی، سفلی، يرشلمان، پيشكليجان پايين، گرماور، پيشكليجان بالا، پينوند، لرده، گيلاكش، وسمه جان، اسيابسر، كارسنگ شاهی جان، زنش، هفت بند، سردسرشاهی جان، ليه چاك، يسن، تليجان كر، لوالی، چاكرود، جاران، زنش دره.

دیلمان دهستان روستاهان

كوه پس، لور، اسيابر، گولك، ميكال، اسپيلی، عين شيخ، ملومه، اروشكی، نوروزمحله، قشلاق روستا، كشتی گيرچاك، خرم رود، سياه خانی، ليه، رزدرود، ديارجان، تكام، علي وا، گيسل، ميان مرز، نياول، تنگ رود، رزدره، سياه كاربن، عاشوراباد، بندبن، پش سفلی ، ايشكوبالا، باباولی، لنگل، چشناسر، تاريك دره، پش عليا، زين پشته، ايشكوپائين، طالشكوه، ازارستانك، اسطلخ كيان، اسيابرك، پله شاه، درويش خانی، سيوسرك، خاك شور، پيلبور، لوار، تلومخانی، صوفيان سر، ليسانه، سنگ بن، كلاچخانی، ليه چاك، ابی نام، لارخانی، دودران، شادملك بره، مياندشت.

گيلان

گيلان

مرکز رشت
شهرستانؤن آستارا | اسسؤنه | املش | أنزلي | رشت | رزوندي (رضوانشهر) | رۊبار | هۊسم (رۊدسر) | سياکل | شفت | سۊماسرا (صومعه سرا) | تالش | فؤمن | لاجؤن | لنگؤرۊد | ماسال
دئني جيگه'ن

أکبريه مچيد | گۊلشنˇ حمؤم | شيطان کۊه | باغ محتشم | غازيانˇ پۊرد | رشتˇ شهرداری | کۊلافرنگي عمارت | ماسۊله | لاجؤنˇ تله‌کابین | رشتˇ مۊزه