اسطلخ كيان

Wikipedia جي
بوؤز: گردسن، وامج


اسطلخ کیان ایسم ایته جی روستاهان دیلمان دهستان ،سیاکل شهرستان بخش دیلمان ایسه اوستان گیلان مئن جی کیشور ایران.


سیاکل شهرستان دیلمان بخش دهستانان

پیرکوه دهستان، دیلمان دهستان.

دیلمان دهستان روستاهان

كوه پس، لور، اسيابر، گولك، ميكال، اسپيلی، عين شيخ، ملومه، اروشكی، نوروزمحله، قشلاق روستا، كشتی گيرچاك، خرم رود، سياه خانی، ليه، رزدرود، ديارجان، تكام، علي وا، گيسل، ميان مرز، نياول، تنگ رود، رزدره، سياه كاربن، عاشوراباد، بندبن، پش سفلی ، ايشكوبالا، باباولی، لنگل، چشناسر، تاريك دره، پش عليا، زين پشته، ايشكوپائين، طالشكوه، ازارستانك، اسطلخ كيان، اسيابرك، پله شاه، درويش خانی، سيوسرك، خاك شور، پيلبور، لوار، تلومخانی، صوفيان سر، ليسانه، سنگ بن، كلاچخانی، ليه چاك، ابی نام، لارخانی، دودران، شادملك بره، مياندشت.

گيلان (اوستان)

گيلان (اوستان)

مرکز رشت
شهرستانؤن آستارا | اسسؤنه اشرفيه | املش | بندر انزلی | رشت | رضوانشهر | رودبار | رودسر | سیاکل | شَفت | سوماسرا | تالش | فومن | لاجان | لنگرود | ماسال
شهرؤن

احمدسرگوراب | اسالم | آستارا | اسسؤنه اشرفيه | اوتاقور | املش | بازارجومه | بره‌سر | بندر انزلی | پره‌سر | توتکابون | جیرنده | چابوکسر | چوبر | حویق | خشک ِ بیجار | خؤمام | ديلمان | رانکوه | رحيم‌آباد | روسسؤم‌آباد | رشت | رضوانشهر | رودبار | رودسر | رودبنه | سنگر | سیاکل | شفت | شلمان | سوماسرا | فومن | کلاچای | کوجسفان | کومله | کیاشهر | گوراب زرمئخ | لاجان | لشت ِ نشا | لنگرود | لؤشان | لوندویل | لیسار | ماسال | ماسوله | مرجقل | منجیل | واجارگا | تالش 

خؤجير جيگأن

انزلی مورداب | نيرو دريايی نظامی موزه | سجیرانˇ آبشار | لؤنأیْ | محمد معينˇ مقبره | اسپیدمزگت | محتشم ِ باغ | شيخ زاهدˇ اسسؤنه | غازیان ِ پورد | شیطان کو | رشتˇ شهرداری | رشت ِ کولافرنگی | قلعه کول | ماسوله | چیی موزه | رشت ِ موزه | کاکتوسانˇ موزه 

گيلان ِ دهاتؤن ِ فهرست