حمید رضاپور

Wikipedia جي
پرش به ناوبری پرش به جستجو


حمید رضا پور سال 1339 رشت مین به دونیا بومو اون پئر و برار صدای خوبی دیشتیدی . خو درس ابتدایی و متوسطه رشت مین بخوانده .

اون آواز ردیفان خو پیله برار ورجه یاد بیگیته . اون جه 17 سالگی با گیلان صدا و سیما همکاری دیشتی و سال 1375 صدا و سیمای شهرستانان جشنواره مین به عونوان خواننده برتر برگزیده ببسته.

ترانه هان زیادی اونه جا جه گیلان صدا و سیما پخشا بو.گیلان خوانندان

فریدون پوررضا • ناصر وحدتی • شاپور جفرودی • حسن جیلانی • هوشنگ حقیقت طلب  • اصغر حیدری • محمدحسن خورشیدی • فرامرز دعائی • مصطفی رحیم پور • حمید رضاپور • بانو روح انگیز • مظفر زارع  • سید علی زیباکناری  • امیر زیباکناری  • جواد شجاعی فرد • لعیا شمسی • علیرضاشوریده • احمد عاشورپور • محمد عذر خواه  • منصور فانی  • ناصر مسعودی  • حسین مظفری  • علی نوری  • قاسم جبلی • حسین مهربان • هنگامه اخون