شهین مدرکی

Wikipedia جي

بانو شهین(معصومه)مدرکی، در سال ۱۳۳۴ در محله سرخبنده رشت مئِن به دونیا بومو. بانو مدرکی پئر از صاحب منصبان ارتش بو و به خاطر خو پئر شغل واسی؛ خو دوران کودکی و تحصیله تا نیمه متوسطه در تهران، اهواز و شیراز بوگذرانه.

بانو مدرکی وقتیکی خو خانواده اَمره رشت جه واگردِسه، در محله ساغریسازان رشت ساکن بوبُسته. بانو مدرکی در برنامه هان استعداد یابی رادیو و تلوزیون او زمان شرکت بوگوده و اَنه صدا و استعداد مورد توجه اوستادان شعر و موسیقی گیلان، زنده یادان شیون فومنی و فریدون پوررضا قرار بیگیفته و حاصل آن، آموزش و همکاری با واحد موسیقی وقتِ رادیو گیلان و همکاری با اوستاد داریوش علیزاده و اوستاد فریدون فروزانفر بو.

بانو مدرکی هسه بازنشسته آموزش و پرورش ایسه و خو خانواده اَمره رشت مئن زندگی کنه.

برخی از آثار بانو مدرکی:

  • اول اولان
  • کولی زنای
  • عاشقانه
گیلان خوانندان

هنگامه اخوان • فهیمه اکبر • رجبعلی امیری فلاح • محمود امین زاده • نوذر انشایی • بابک • بانو روح انگیز • فرخ براری • علی بوستانچی • احمد بیداریان • بنفشه • رمضانعلی پدیدپور • منیره آقاجان خواه(پریسا) • فریدون پوررضا • ابراهیم پورشاهرخ • سعید تحویلداری • سلیم تحویلداری • اصغر جبلی • شاپور جفرودی • رضا جوادزاده • مرتضی جهانی • حسن جیلانی • بهمن حسین زاده • هوشنگ حقیقت طلب • اصغر حیدری • محمدحسن خورشیدی • حسن خوشدل • بهروز خیامی • فرامرز دعائی • بیژن راعی • مصطفی رحیم پور • روزبه رخشا • نسترن رستم زاده • حمید رضاپور • رفعتی نرگستانی • داوود رمضانی • مظفر زارع • فرامرز زریوند • سید علی زیباکناری • امیر زیباکناری • آلیس ساتوریانس • حسن خان سنجلانی • جواد شجاعی فرد • لعیا شمسی • علیرضاشوریده • شهیدی • شیرین • هادی طاهباز • احمد عاشورپور • محمد عذر خواه • منصور فانی • فرانک • فریده • حسین قره خانی • حسین قوامی آبکناری • ایرج قوچانی • لیدا قهرمانیان • نادر گلچین • حسین لایقی • منوچهر محمدنژاد • شهین مدرکی • ناصر مسعودی • حسین مظفری • حسین مهربان • یونس مهرگان • افسانه میر شکاری • ناصر ناصری • علی نوری • مریم • محمد نجات ثابت • مهدی نیک فرجام • نیلوفر • جهانگیر هوشنگی • ناصر وحدتی • رضا یگانه •